Renere oslofjord med filtralite

Vestfjorden Avløpsselskap bruker Filtralite til å rense avløpsvannet fra over 600000 mennesker_CAPA.jpg

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) bruker Filtralite til å rense avløpsvannet fra over 600 000 mennesker.
Filtralite er et Leca-produkt spesialutviklet for vannrensing, og markedsføres over hele verden under merkenavnet Filtralite. Filtralite brukes til rensing av både drikkevann og avløpsvann.

 

Norges største renseanlegg

VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg gjemt inne i fjellet på Bjerkås i Asker kommune. VEAS renser vannet til deler av Oslo, hele Asker og Bærum samt deler av Røyken og Nesodden kommune. I praksis renser anlegget avløpsvannet fra over tolv prosent av Norges befolkning. I tillegg produserer VEAS biogass og gjødsel for bruk i landbruk.

Startet på VEAS

Ett av stegene i renseprosessen er filtrering gjennom Filtralite. Allerede i 1993 startet VEAS testingen av nye måter å filtrere det innkommende vannet hvor målet var å redusere størrelsen på renseanlegget. En rekke produkter ble testet fra en rekke produsenter, deriblant Leca.

  • De opprinnelige filtrene krevde mye større plass. Det var ikke plass til noen utbygging inne i fjellet, derfor måtte man finne filtre som var mer effektive og tok mindre plass, sier prosessingeniør Pia Ryrfors.

De fleste materialene som ble testet var avrundede, slik som for eksempel Leca-kuler. 

  • Det ironiske er at knust Filtralite ble testet for å påvise effektiviteten til vanlig Filtralite. Resultatet skulle vise seg å bli noe helt annet. Knust Filtralite viste seg å være femti prosent mer effektiv enn sin avrundede motpart, forteller hun.
  • Stor overflate

På grunn av den store overflaten til knust Filtralite fester slam og partikler seg lett. Det porøse hulrommet i Filtralite er også et bra bosted for bakterier som gjør jobben med å rense vannet. Bakteriene sparer VEAS fra å måtte rense filteret i ettertid. I tillegg skaper den en god distribusjon av luft som er viktig for trivselen til disse bakteriene. 

  • Filtralite har en kombinasjon av egenskaper som gjør det til et unikt filtermateriale, forklarer Ryrfors. På VEAS er det i overkant av 14 000 kubikkmeter med Filtralite i drift i anlegget. 

Tester levetid

Vinteren 2018 er VEAS på ny i gang med testing av Filtralite. Denne gangen for å teste effektiviteten til materialet over tid. 

  • For oss er Filtralite et helt fantastisk produkt, men vi har ingen konkrete data på hvor effektivt det er over tid, forklarer Senior prosjektleder Øystein Moursund.

Lite svinn

Filtralite viser seg også å være et sterkt materiale. Da VEAS først tok det i bruk, antok de at noe svinn ville forekomme ettersom filtrene vaskes regelmessig og deler vil knuses og skylles bort. Etter nesten 25 års erfaring med Filtralite viser det seg at svinnet er i underkant av én til to prosent. Det er grunnen til at de fortsatt benytter seg av original Filtralite fra 1993.

  • Dette viser jo også hvor stort behov vi har for de testene vi skal i gang med nå. Vi må få et mer konkret bilde av hvor mye slitasje det faktisk er på produktet, slik at vi kan få et bedre estimat på levetiden til filtrene. Målet er å kunne påvise i hvor stor grad slitasje og bruk har å si for effektiviteten til materialet, sier Moursund.

Filtralite har også vakt oppsikt internasjonalt og distribueres nå over hele verden. 

  • Vi er jo veldig stolte her på VEAS over å ha vært med å utvikle et produkt som leveres over hele verden sier Moursund. 

 

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) er Norges største renseanlegg

VEAS renser vannet til deler av Oslo, hele Asker og Bærum samt deler av Røyken og Nesodden kommune.

Har benyttet Leca-produktet Filtralite som filtermedium i renseprosessen i rundt 25 år

Filtralite finnes i en rekke forskjellige fraksjoner med spesialegenskaper. 

Denne presentasjonen omhandler installasjon av Filtralite HC 2,5-5 i november/ desember 2017

I januar 2018 installeres også Filtralite HR 3-5

Les mer om Filtralite her

Please register your details first

Areas of interest