Regnvannshåndtering i Aalborg

 Budolfi Plads er blitt til en stor grønn plass oppå en parkeringskjeller med 125 P-plasser

Budolfi Plads ligger i Aalborg i Danmark, og har lenge vært slitt og moden for rehabilitering. Nå er den blitt omdannet til et nytt grønt byrom, og framstår moderne og flott. En viktig del av rehabiliteringen var å integrere en løsning for regnvannshåndtering under plassen. Til dette brukte de Leca Lettklinker.

Har DU et tilsvarende prosjekt som du trenger assistanse eller rådgivning til, så kontakt en av våre eksperter.

Budolfi Plads er blitt til en stor grønn plass oppå en parkeringskjeller med 125 P-plasser. I kanten av den nye plassen er det oppført en rekke bygninger med butikker, kafeer, en restaurant og 31 leiligheter. I alt er det oppført 7.200 kvadratmeter bebyggelse samt 4.700 kvadratmeter parkeringskjeller.

Byggearbeidene er utført av et konsortium bestående av NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og Rema Butiksudvikling A/S. NCC har stått for nedrivning og oppbygning av bygninger og parkeringskjelleren. OKNygaard A/S fikk i oppgave å utforme byrommet oppå parkeringskjelleren. Arbeidet startet i mars 2019, og den ferdige plassen ble avlevert i november 2019.

Gjenbruk av regnvann

Plassen er utført med fokus på regnvannshåndtering og -gjenbruk. Derfor er plassens underlag tilknyttet en tank som samler og oppbevarer regnvannet og sender det videre til et vanningsanlegg som vanner plassens trær og planter. 

Tanken rommer 135 m3 regnvann som samles fortløpende. Når den er full ledes det resterende regnvannet ut i kloakken. I mai måned startes vanningsanlegget, og kjører fram til midten av oktober. Vanningsanlegget er utstyrt med 6 km vannslange som er plassert 5 cm under jorden i de grønne sonene på plassen. 

Tom Pedersen, prosjektleder hos OKNygaard forteller: 

- Løsningen sparer både miljøet og Aalborg Kommune for unødige ressurser. Er det en varm sommer, hvor trær og planter trenger mer vann enn tanken rommer, er det mulig å fylle forbruksvann på tanken, og man kan tilsette gjødningsmidler for å gi optimale planteforhold.

Allsidig løsning

OKNygaards utgangspunkt var taket på parkeringskjelleren. 

- SLA hadde beskrevet de materialer som skulle brukes til oppbygning av plassen, men da vi har stor erfaring fra lignende prosjekter, ble vi dratt inn i prosjekteringsfasen. Sammen med SLA og NCC besluttet vi hvilke materialer som skulle brukes. Her fikk vi bl.a. innført at det skulle brukes Leca lettklinker i stedet for grus.

Løsningen ble allsidig, da plassen har både grønne områder og beleggingsområder i forskjellige nivåer. Felles for alle områdene var at man startet med utlegging av takpapp som ble varmebehandlet for å bli forseglet. Deretter ble det lagt ut en dreneringsmatte til oppsamling og avledning av regnvannet til en rekke avløp og videre ned i tanken.

Grovt sett ser de resterende konstruksjonene slik ut:

Grønne områder: På toppen av dreneringsmatten er det lagt et lag Leca 10-20 i forskjellige tykkelser under de grønne områdene. Oppå dette er det lagt en fiberduk etterfulgt av knasteplast som skal holde på en del av regnvannet så trærnes røtter kan suge det opp. Så er det lagt ytterligere en fiberduk for å filtrere bort skitt og avslutningsvis er det toppet med min. 50 cm pimpsteinssubstrat som er beplantet. 

Beleggingsområder: I beleggingsområdene er det også lagt Leca 10-20 oppå dreneringsmatten, samt en fiberduk til å fange skitt. I disse konstruksjonene er det avsluttet med et lag granittflis på 10 cm brukt som avrettingslag under spesiallagde fliser på 2x2 ½ meter.

Lettklinker i stedet for grus 

Samtlige materialer i oppbyggingen av plassen er valgt på bakgrunn av vekt og dreneringsegenskaper. 

- Vi har valgt Leca Lettklinker fordi det er et lett og drenerende produkt. Hadde vi brukt sand og grus, ville det ha sugd opp og holdt på vannet, omtrent som en svamp. Dessuten avgir Leca ikke like mye skitt som sand og grus ville gjort. Det gjør at tanken ikke trenger rensing like ofte, forteller Tom.

Levert med blåsebil 

Levering med blåsebil gjorde valget av Leca ekstra attraktivt. 

- Da slapp vi utgifter til ekstra maskiner og kraner. Leca Danmark kom, blåste inn materialet og kjørte igjen. Det var en meget positiv opplevelse, og vi kunne ringe kun 2 dager før og få levering, forteller Tom.

3000 m3 Leca 10-20 ble blåst på plass midt i Aalborg sentrum. Det var opprinnelig fire veier inn til plassen, men tre av dem var sperret pga. veiarbeid. Da kom blåsebilen virkelig til sin rett.

- Vi hadde til å begynne med to mann til blåsingen, men da det skulle blåses oppover uten kant flere steder, måtte vi ha ytterligere et par mann. Vi fant fram til en god teknikk, hvor vi blåste et lag, vippet fiberduken over, og blåste et nytt lag oppå dette, slike at vi hele tiden låste materialet fast, forteller Tom.

Da terrenget skulle være variert, og ikke to områder er like, krevde det en del beregninger og justeringer underveis, og man jobbet seg derfor fram i små firkanter. Da materialet var lagt ut ble det komprimert to ganger med en liten platevibrator.

- Vi har etterpå kjørt en hjullaster oppå Leca-laget for å teste om det kan bære. Og det kan det! Det har vært mange utfordringer underveis, men ikke med dette materialet, forteller Tom.

Positiv omtale i lokalmiljøet

Budolfi Plads sto ferdig i november 2019. I skrivende stund har vanningsanlegget ennå ikke vært i bruk, men Tom er ikke i tvil om at det hele fungerer som det skal. 

- Jeg er ikke i tvil om at det kommer til å virke. Vi kan styre systemet online – for eksempel bestemme hvor mye vann trær og planter skal ha. Og vi blir også gjort oppmerksom på hvis det for eksempel er en lekkasjer noe sted, forteller han. 

Tom gleder seg til å se plassen stå sin første hele sommer.

- Det bliver fint å se det hele springe ut og plassen bli tatt riktig i bruk. Det har vært en utfordring å bygge plassen, men det er absolutt bryet verd når det er blitt mottatt så godt i Aalborg og omegn. Der har vært et behov for et grønt pustehull i sentrum av byen, og det har vi fått nå.

Prosjektinformasjon


Byggherre: Aalborg Kommune
Entreprenør: NCC Danmark A/S
Landskapsarkitekt: SLA
Anleggsgartner: OKNygaard A/S
Leca produkter: Leca Lettklinker 10–20 mm

Please register your details first

Areas of interest