Oppgradert, lydisolert og brannsikret

Langevatn vannbehandlingsanlegg kan levere drikkevann til hele Stavanger-regionen

Rent drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Vannbehandlingsanlegget IVAR i Stavanger-regionen er utvidet og oppgradert, og der spiller Leca en betydelig rolle. 

Investeringene kommer på 1,1 milliarder kroner. Kruse Smith er totalentreprenør. På oppdrag av dem, har Waldeland & Varhaug AS utført en solid jobb i forbindelse med muring og pussing. Det dreier seg om etterisolering av vegger, både innvendig og ute, samt brannsikring på taket.

Brannsikring

Srdjan Mijatovic er driftsleder hos Waldeland & Varhaug, han har hatt ansvar for prosjektet og har stålkontroll. 

  • Vi har murt og pusset 2300 kvadratmeter med Leca Fasadeblokk 12,5 cme, og om lag 600 kvadratmeter Leca Isoblokk 25 cm. I tillegg har vi murt opp kanter på taket, som brannsikring mellom de ulike seksjonene. Det er totalt 900 løpemeter med Leca Universalblokk, forklarer han. Universalblokkene er murt med dobbelt skift, som en sandwich-vegg, i 60 – 70 cm høyde. 

Imponerende fasader

Fasadeblokken er benyttet for å øke isoleringsverdien i betongveggene. De har pusset ca. 3300 kvadratmeter. Noe av dette er flislagt, det meste er malt. 
Arbeidet har i hovedsak vært knyttet til vegger mot bassengene for råvann. Disse er fra 3,5 meter til 11 meter høye. I slike høyder kan Fasadeblokken ikke mures rett opp i én omgang. Arbeiderne har arbeidet med seksjoner på fra 4 til 6 rekker, og latt blokkene sette seg over natten før de fortsatte neste dag. Resultatet er upåklagelig. Dette er vegger en kan vise frem med stolthet.

Effektiv produksjon

  • Har arbeidet gått greit? 
  • Ja, alt har gått riktig godt. Vi har fulgt fremdriftsplanen til Kruse Smith fra vi startet i 2016. Så har vi hatt nesten kontinuerlig drift frem til slutten av januar 2018, beskriver lederen. 

Murerfirmaet har klart seg med i snitt tre mann på prosjektet om gangen. På det meste var de 4-5 ansatte i sving. Selskapet har vært opptatt av god produktivitet, og har lyktes med det. Totalt har 4400 timer gått med. 

  • Det må dere være fornøyd med.
  • Ja, det er vi. Årsaken er blant annet at vi har en virkelig effektiv gjeng som sprøytepusser, svarer driftsleder Srdjan Mijatovic.

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Langevatn vannbehandlingsanlegg

Eier: IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjonsverk i Stavanger-området)

Totalentreprenør: Kruse Smith AS

Murerarbeid: Waldeland & Varhaug AS

Leca-produkter:Leca Universalblokk 25 cmLeca Isoblokk 25 cmLeca Fasadeblokk 12,5 cm

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal 

Please register your details first

Areas of interest