Ny bruk av tysk bunker

Murhuset ligger litt tilbaketrukket på bunkeren fra 1943

Da Forsvaret skulle selge bunkeren fra 1943, så sivilingeniøren potensialet i den gamle sambandssentralen for ubåttrafikken. 

Bunkeren og tomta har jo en unik beliggenhet

 

  • Jeg så med én gang at her kunne vi gjøre noe spennende. Bunkeren og tomta har jo en unik beliggenhet, og det var det som var mest interessant, forteller Thore Jensen, som arbeider som sivilingeniør i Narvik kommune. Han innrømmer at oppgaven med å tilpasse et nytt murhus til bunkeren, var krevende. 
  •  Vi har gått langt i å tilpasse huset etter gjeldende forhold. Som en føring for form og plassering laget vi i starten en skisse. Derfra har arkitekten laget fullstendige tegninger som lå til grunn for byggesøknaden. Huset er i ett plan og har to hovedakser; nord-sør og øst-vest. Over ny mur ble det lagt Leca Byggeplank som etasjeskille. Byggeplank er også brukt i taket. Huset er oppført i Leca Isoblokk 30 cm. Vegger ute og innvendig er pusset og malt med silikatmaling. All muringen i Leca og pussing har jeg selv gjort, sier Jensen, som har tatt tiden til hjelp. Eiendommen ble kjøpt allerede i 2003.
  • Det var litt av en jobb, veggene er to meter tykke og grundig armert. Utvendig har det vært utrolig mye arbeid med bunkerveggene. Overflaten er sandblåst og enorme mengder løs mur og betong er meislet bort. Mye arbeid gjenstår, men nå har vi et godt murhus å bo i og tar litt etter hvert, sier Thore Jensen.

Prosjektinformasjon


Arkitekt: Stein Magne Fossli

Leca-produkter: Leca Isoblokk 30 cm , Leca Byggeplank 

Relaterte produkter: weber.base KC 50/50 

Please register your details first

Areas of interest