Mye mur i Kilden

1 - Fantastisk bygg med fantastisk fargebruk

I 2012 ble kulturhuset Kilden i Kristiansand ferdigstilt, 8 år etter at arkitektkonkurranse ble utlyst. Den flotte bygningen inneholder store mengder Leca, men spredt på utallige steder. 1000 paller Leca før kontorene blir tatt i bruk i 2014.

Kilden er et fantastisk bygg med fantastisk fargebruk
På Silokaia i Kristiansand ligger Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet. Sammen med Kulturdriften og Kilden Konferanse skal bygningen sørge for berøring og begeistring i bredde og kvalitet. Kilden har et bruttoareal på 16500 kvadratmeter og rommer fire unike saler. 

Konsertsalen har 1185 seter og er et av Skandinavias flotteste akustiske rom. Teater- og Operasalen har 700 seter og nedsenkbar orkestergrav. Med et uttrekkbart amfi med 230 seter gir Multisalen mange unike muligheter til plassering av publikum. Intimsalen er den minste salen i Kilden, og har plass til 150 seter. Det er ikke bare salene som er flotte i dette bygget - den spektakulære foajeen er et naturlig oppholds- og arrangementssted.

Lydsikring

  • Kvalitet var et absolutt krav under byggingen av Kilden. I store deler av bygget skal ingen elementer overføre lyd. Det er en av årsakene til at praktbygget er fullt av Leca, forklarer prosjektleder Erik Pedersen i Murermester Bardoff Hanssen & Sønn AS. Dette firmaet har hatt ansvaret for alt murerarbeidet, inkludert alt av fliser. Bedriften som startet opp i 1947, drives nå av tredje generasjon. Under muringen i Kilden hadde de 5 til 12 mann i arbeid samtidig. - Prosjektet omfatter kulturhusbygget og et teknisk bygg. Det er mange partier og vegger i Leca. Det er utallige rom der Leca er byggematerialet. Blant annet dreier det seg om lydvegger bak tre lag med gips på hver side, tekniske rom i flere etasjer, toalettavdelinger osv. 
     
  • Alle Lecaoverflater er pusset i to lag på begge sider. På grunn av de strenge akustikkravene er ingen Leca-vegger i direkte kontakt med betong i vegger og tak da dette leder lyd. Det er brukt 20 mm trinnlydmatte mot alt av betongvegger og takkonstruksjoner. Hele bygget handler om lyd, derfor kan ingen av veggene i tilknytning til konserthussalene bære lyd. Dette er løst ved at elementer ikke henger i hverandre, samtidig som at alt skal stå og bære mye, forklarer Pedersen. Han legger til at fordi de hadde Leca i alle etasjene og i store mengder, var logistikken svært viktig.

70 paller Leca på én dag

  • Opptil 70 paller ble levert på én dag. Det forteller det meste om mengden Leca som ble brukt og omfanget av muringen. Men alt gikk bra. En viktig årsak til det, var at alt var nøye planlagt før vi startet jobben, sier en fornøyd Erik Pedersen.

Prosjektinformasjon


Totalentreprise: AF Gruppen Entreprenør

Prosjektansvarlig: Faveo (tidligere PTL as)

Arkitekter: ALA arkitekter AS og SMS Arkitekter AS

Murarbeid: Murermester Bardoff Hanssen & Sønn AS

Leca-produkter: Leca Lydblokk, Leca Universalblokk
 

Please register your details first

Areas of interest