Leca stoppet flammene

Her brant 5000 tonn med papiravfall, og det brenner godt, forteller daglig leder Olav Ødegård (t.h.)

I en lagerhall i Østfold med 5.000 tonn presset papiravfall – brant hele det 2.700 kvm store stålbygget ned til grunnen. Kun aske var igjen! Men en brannskillevegg av Leca Byggeplank var et effektivt hinder for brannspredning. Derfor ble den tilknyttede kontordelen stående ubeskadiget.

  • Her brant 5000 tonn med papiravfall, og det brenner godt, forteller daglig leder Olav Ødegård (t.h.). Til venstre ingeniør Erik Solgaard og distriktssjef Jon Woxvold i Leca (midten).

 Det brant godt

  • Brannvesenet ville at det skulle brenne ned kontrollert. Dette tok en uke, så kom Sivilforsvaret og stanset restene av brannen. Da var den kun aske igjen av den nye lagerhallen, men ikke hele. Utrolig nok var verkstedet og mesaninen over denne urørt. Brannskilleveggen i Leca har effektivt holdt infernoet på utsiden av veggen, forteller daglig leder Olav Ødegård.

Sammen med ingeniør Erik Solgaard, fra firma med samme navn, skal han nå starte arbeidet med gjenoppbygging av lagerhallen. Antakelig en ikke udelt positiv opplevelse så kort tid etter at den nedbrente lagerhallen sto ferdig bygget.

Effektiv brannskillevegg

  • Ja, det er nesten helt utrolig hvor effektiv brannskilleveggen har vært, bekrefter ingeniør Solgaard. Det er strenge brannkrav for oppføring av lager i kombinasjon med faste arbeidsplasser. Før vi startet arbeidet hadde vi kontakt med Weber om konstruksjonen av brannskilleveggen. Som du kan se, er 1. etg utført på en litt spesiell måte, nemlig med Leca Byggeplank som veggelementer. Vi var imponert i byggeperioden hvor raskt vegger og etasjeskille kom på plass, monteringen går jo så kjapt. Enda mer imponert var vi etter brannen. Både verkstedveggen mot lageret og etasjeskillet i denne bygningsdelen er oppført i Byggeplank og like intakte etter brannen. Derfor kan vi nå beholde denne delen og bygge opp igjen det resterende som ble tatt av flammene. En brann er på alle måter alvorlig, men her kunne det ha vært langt verre uten en så god brannskillevegg, påpeker Erik Solgaard.
     
  • Nå som vi kan bygge videre på arealet som ble beskyttet av brannskilleveggen, vil arbeidet være enklere, sier Ødegård, og understreker at erfaringen med brannskillevegg i Leca er en positiv erfaring han vil videreføre. 

Prosjektinformasjon


Arkitekt/ prosjektering: Erik Solgaard Ingeniørfirma AS

Leca-produkter: Leca ByggeplankLeca VeggelementLeca Universalblokk

Please register your details first

Areas of interest