Leca løste problemet med trykk mot betongmuren

1 - Paul Ask i JM Norge brukte løs Leca som tilbakefylling på leilighetsprosjektet

På denne byggeplassen på Årvoll var terrenget så bratt at trykket mot betongmuren ville blitt altfor høyt. "Hvis vi skulle brukt steinfylling, måtte vi dimensjonert opp betongveggene. I tillegg var adkomsten trang og vanskelig. Da var det egentlig ikke noe valg. Det ble Leca Lettklinker levert med blåsebil, blåst på plass gjennom 60 meter slange."

«Det er ikke alltid mulig å bruke stedlige masser. På denne byggeplassen, for eksempel, er terrenget så bratt at trykket mot betongmuren ville blitt altfor høyt. I tillegg er adkomsten trang og vanskelig. Da har vi egentlig ikke noe valg. Det blir Leca Lettklinker levert med blåsebil, blåst på plass gjennom 60 meter slange nøyaktig der jeg peker. Enklere og hurtigere enn annen lettfylling. Ja, blåsing er det jo ingen andre som gjør, da. Bare så det er sagt.»

Paul Ask, formann JM Norge

Fordeler med løs Leca til bygg

Varmeisolerende og drenerende

Veier bare 25 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk

Blåsing er en meget effektiv leveranseform; tidsbesparende, kostnadseffektiv og fleksibel

Keramisk materiale som tåler fukt, frost og kjemikalier

Skånsom mot natur og omgivelser som pga mindre trafikk og mindre massehåndtering enn tradisjonelle fyllmasser

Rent naturprodukt, inneholder ikke skadelige stoffer eller gasser

Gir ikke grobunn for sopp og råte eller skadedyr som maur, mus, rotter etc.

Ubrennbar

Prosjektinformasjon


Film fra prosjektet:

https://youtu.be/WB9vEACnfEI

 

Lecakuler pa byggeplass ORIGINAL

 
 

Please register your details first

Areas of interest