Leca-ingeniørens murhus

 Da Leca-ingeniøren skulle bygge hus, var det selvfølgelig ingen tvil Det skulle bli et murhus Et Leca

Da Leca-ingeniøren Helge Huser og familien hans skulle bygge, var det selvfølgelig ingen tvil: Det skulle bli et murhus. Et Leca-hus. Aller viktigst for ham og familien var ønsket om minimalt vedlikehold i årene fremover. Huset ligger på Tolvsrød utenfor Tønsberg.

- Både kona og jeg har travle jobber og i tillegg har vi to små barn. Det optimale var derfor å bygge kun én gang. Når huset er oppe skal det stå der nærmest til evig tid, og skal vi endre noe, er det bare fargene, sier Helge. 

Som Leca-ansatt og produktsjef for Leca-blokker, hadde han selvfølgelig sterke bindinger til Leca-materialet og var sterk i overbevisningen om Leca’ens mange gode egenskaper. 

Derfor er alle materialvalg gjort med vedlikeholdsvennlighet som første prioritet. Pusset Leca-mur, Kebony og aluminiumsvinduer er blant Helges valg fordi dette krever minimalt med vedlikehold. 

- Når det gjelder vedlikehold så snakker vi egentlig bare om vask, sier han, og utvendig holder det med å spyle fasadene.

Murhus rimeligst over tid

- Selv om inngangssummen kanskje er noe høyere enn å bygge i tre, er jeg overbevist om at vi over tid vil spare mye penger og ikke minst tid, sier Helge. 

Selvbygging og proffassistanse

Helge har selv gjort store deler av murejobben, men poengterer at han ikke har noen spesiell murererfaring. Han regner seg bare som en selvbygger.

Overflatebehandlingen derimot, har han overlatt til fagfolk. Pussen som er brukt på utsiden kalles rivpuss, og den gir muren en tykk og solid sluttbehandling som holder i flere tiår.

- Puss er ingenting for amatører, sier Helge. Dette krever profesjonell utførelse.

Enkel konstruksjon

- Huset har en relativt enkel konstruksjon. I det hele tatt er det svært enkelt å gjøre ting riktig. Leca-blokkene er ferdigisolert, og når du bruker vegger av massiv mur slipper du alt av plast, tape, dampsperre, liming, klemming osv. Når blokkene er på plass, skal de bare pusses, og deretter er du ferdig. Du trenger heller ikke damp- og vindsperre siden alle kriker og kroker tettes med pussen.

Isolasjon og tetthet

- Murhus er enkle å sikre mot luftlekkasjer, men det er særdeles viktig å behandle muren, både med puss og eventuelt maling for mur, presiserer Huser. Temperaturmessig er murhus optimalt året rundt. På kalde vinterdager beholdes varmen inne i huset og på varme sommerdager har du en sval og behagelig innetemperatur. 

Stikkordet er termisk masse, noe et murhus har svært mye av, og dette bidrar til langt jevnere temperatur enn hva man opplever i trehus.

- Hvis du om vinteren lufter kraftig en times tid, så gjenopprettes temperaturen nesten med en gang du lukker vinduene. Du får altså verken kjølt ned eller varmet opp boligen raskt fordi det tar mye tid før materialene endrer temperatur. Med andre ord er det lagret mye varme i materialene, noe som gir en mye jevnere temperatur, forklarer Huser.

Planlegging er viktig

- Den harde muroverflaten kan gjøre det utfordrende å lage hull, men heldigvis finnes det mange gode skrue- og opphengsløsninger. Fremfor alt er det viktig å planlegge godt alt av tekniske føringer, som ventilasjon, vann og avløp og elektrisk anlegg, forteller Helge. Dette for å unngå altfor mange fysiske inngrep i muren siden det vil svekke bæreevnen til murverket.

- Når murveggene er på plass kan du ikke bare montere stikkontakter og lysbrytere her og der. Dette bør planlegges ordentlig. Vi har for det meste brukt trådløse brytere for belysning. Vi har også tilførsel til stikkontaktene plassert i gulvene mens elektriske føringer går i gulv og tak. På den måten har vi unngått inngrep i selve murveggen, avslutter Huser.

Dristig fargevalg

- Vi hadde i utgangspunktet tenkt en lys nøytral farge, sier Helge, men arkitekten utfordret oss på fargevalg, og kom med noen spennende alternativer. Huset var allerede utenfor det konvensjonelle så vi våget oss på en mer spenstig farge. Vi er veldig fornøyd med det vi endte opp med.

Huset er også presentert i et arkitekturmagasin

Bladet mur+betong er et magasin som handler om mur- og betong-arkitektur. I utgivelse 4-2018 har dette huset fått en omfattende presentasjon. Arikkelen kan du laste ned her.  

(Helge Huser har jobbet i Leca i ca 10 år, men jobber nå som prosjekteringsleder i et entreprenørselskap)

Prosjektinformasjon


Arkitekt: KB Arkitekter AS v/ Ingrid Sporsem

Landskapsarkitekt: Hjertetreet AS 

RIB: Helge Huser 

Entreprenør: Helge Huser (inkl. murarbeider) 

Pussarbeider: Thorendahl AS 

Produkter: 

 • Yttervegger over og under terreng – Leca Isoblokk 35 cm
 • Yttervegger bod – Leca Isoblokk LSX 25 cm
 • Yttervegg garasje – Leca Basicblokk 20 cm LSX
 • Skorstein – Leca Venti pipe
 • Tilbakefylling – Leca Iso 10-20
 • Lyd og brannskillevegg til leilighet – Leca Lydblokk
 • Radonsikring – Weber Radonsystem, 

Utvendige overflater

 • Under bakken: Weber Slemmemørtel/ Sokkel Weber Sokkelpuss
 • FasadeWeber Fiberpussystem med Weber Rivpuss som sluttbehandling

Innvendige overflater: 

 • Weber Grovpuss og Tynnpuss
 • Gulv og dekker, Alle dekker samt tak – Leca Byggeplank
 • Gulv kjeller – Slipt betong med vannbåren varme
 • Gulv 2./ 3. etasje Weber Komfortgulv og Designgulv

Please register your details first

Areas of interest