Kombinert bolig og driftsbygning

Ikke akkurat en vanlig gårdsbygning

Gøy på landet med en svært utradisjonell gårdsbygning.

«Utradisjonell» er ordet på gårdsbygningen på Fuglerud i Nes. Den er trolig landets eneste kombinerte bolig- og driftsbygning. Rød og annerledes i mur og glass, ligger den midt i Nesbygdas åpne åkerlandskap og fanger menigmanns og fagfolks oppmerksomhet.

Prosjektinformasjon


Arkitekt: Siv.ark. MNAL Herman Fuglu

Leca-produkter: Diverse Leca blokker

Please register your details first

Areas of interest