Elementer i fjellet

Stasjonen ligger langt inn i fjellet. I adkomsttunnelene er det brukt Leca Veggelementer og Byggeplank

I stedet for å bygge om den gamle stasjonen, valgte Jernbaneverket å bygge nye Holmestrand stasjon inne i fjellet. 

SISTE: Holmestrand ble tildelt Betongtavlen 2017

Her er litt av juryens begrunnelse: Holmestrand stasjon en ny stor og spektakulær togstasjon 150 meter inne i Holmestrandfjellet. Den er i helhet bygget i, og med betong og utført med flott håndverk. Det er lagt vekt på å skape en arkitektonisk, konstruksjonsmessig og materialmessig sammenheng mellom tunneler og stasjonshallen, for at de besøkende skal oppfatte at portalinnganger og plattformer er knyttet sammen. 

Leca gratulerer

Vi gratulerer Holmestrand Stasjon med Betongtavlen 2017. Vel fortjent seier til et flott prosjekt. Dessuten soler vi oss selv bittelitt i glansen, siden vi har levert store mengder Leca-elementer og løs Leca. Selv om du ikke ser Leca, er vi ofte tilstede.

I fjellet rett bak Holmestrand sentrum er det sprengt ut en enorm fjellhall. Totalt er det sprengt ut mer enn 130 000 kubikkmeter fjell, noe som har gitt en enorm fjellhall som er 18 meter høy og 35 meter bred på det meste.

  • Dette blir en av de stasjonene med størst kapasitet i Norge. Her skal tog kunne passere i høy fart, samtidig som det står tog på stasjonen, forteller Even Mannion, kontraktsingeniør i Skanska. Sporene er dimensjonert for hastigheter opp mot 250 kilometer i timen. Etter planen skal den nye stasjonen tas i bruk høsten 2016.

Akustikk

Den nye stasjonen ligger langt inn i fjellet. Adkomsten er via to tunneler og en fjellheis til boligfeltet over stasjonen. I begge adkomsttunnelene er det brukt Leca Veggelementer og Byggeplank i taket.

  • Opprinnelig var det prosjektert med metallplater og profiler i adkomsttunnelene, og støpte betongvegger på begge sidene, men dette ble droppet på grunn av akustikken i tunnelene. Leca-elementene gir en langt bedre akustikk, forteller Mannion.

I tillegg er det brukt Leca Byggeplank i de tekniske rommene både i den nordlige og sydlige delen av stasjonen. I alt er det omtrent 2300 kvadratmeter Byggeplank og 1000 kvadratmeter Veggelementer som har blitt levert .

På høykant

Veggelementene er satt på høykant og forankret med bolter i fjellet. På det høyeste skjøtes elementene til 7,5 meters høyde. Tunnelene har en kurve som har vært en kompliserende faktor ved montasje av Byggeplanken.

  • Svingen på tunnelen er en utfordring vi har løst ved å dra i fra hverandre Leca-plankene, forskale og støpe igjen med armering. En av fordelene med elementene er at de er enkle og raske å montere, sier han.

Montert på tre uker

På bare tre uker var elementene i den nordre adkomsttunnelen montert. Mellom elementene og fjellet blir det også fylt opp med Leca lettklinker for mothold og drenering.

  • Vi har gjort oss noen erfaringer med elementene og lært oss håndteringen. Når man kommer i gang er det en effektiv og praktisk løsning som gir et godt resultat, avslutter Even Mannion i Skanska.

Prosjektinformasjon


Byggherre: Jernbaneverket

Entreprenør: Skanska AS

Leca-produkter: Leca Veggelement, Leca Byggeplank, Leca Lettklinker

 

 

Please register your details first

Areas of interest