Der veggene møter fjellet

1 - Idéen var å la det knudrete fjellet møte en presis murvegg Arkitekt Kolbjørn Jensen

Byggingen av Foldnes kirke, som ligger i Fjell kommune utenfor Bergen, hadde en lang forhistorie. Her ligger nemlig både en barnehage og en offentlig badestrand. Men så, i det fjerde alternativet, kom columbiegget; bygge på fjellet. Arkitekt Kolbjørn Jensen, den gang i Signatur Arkitekter, så mulighetene. Idéen var å la det knudrete fjellet møte en presis murvegg.

Arealet foran er nå belagt med skifer. De mange vinduene gir kontakt med omverden.

Dette står å lese i forprosjektet: ”Vandringen opp til kirken er viet stor oppmerksomhet, stadig nye sider av anlegget avdekkes og nye gløtt ut i det omliggende naturområde, samtidig skapes det forventning og det gis tid til forberedelse. Vandringen skjer i en sirkelbevegelse rundt kirkebygget og opp til borggården - en kvadratisk plass med åpen søylegang rundt. Borggården formidler via kirketorget overgangen til kirkerommet. Det er vektlagt en visuell kontakt mellom disse rommene ved hjelp av store glasspartier mellom kirketorget og borggården og en lang rekke dører som kan åpnes opp fra kirkerommet. Taket over kirkerommet er formet som en dynamisk buet dobbelkrum form som når sitt høyeste punkt over alteret.”   
Byggematerialet er i hovedsak Leca, totalt 1580 kvm. Kirken ble vigslet 21. april 2001 og fikk Kommunens byggeskikkpris i 2003.  

Prosjektinformasjon


Arkitekt: Link Arkitektur AS, Kolbjørn Jensen 

Murarbeid: Murmester Aastvedt AS  

Leca-produkter: Leca Konstruksjonsblokk , 
Leca Universalblokk , Leca Isoblokk 30 cm 

Please register your details first

Areas of interest