1000 paller leca til statoil i Bergen

Casper Jensen skurer Lecaveggen etter at pussen er sprøytet på

Det nye kontorbygget til Statoil på Sandsli i Bergen skal samle alle offshorefunksjonene i selskapet. - Vi regner med å bruke 1000 paller Leca før vi er ferdige, sier Christian Sortland i StorBergen Mur og Flis AS. 
 

60 prosent av Statoils virksomhet på den norske kontinentalsokkelen ledes fra Bergen. De ansatte har vært spredd på flere steder, men skal nå samles i ett kontorbygg. Det nye bygget på 55 000 kvadratmeter skal kobles sammen med det allerede eksisterende bygget på Sandsli utenfor Bergen. - Dette er det største prosjektet vi har hatt siden vi startet i 2003. Blant annet regner vi med å bruke 1000 paller Leca før kontorene blir tatt i bruk i 2014, forteller Christian Sortland i StorBergen Mur og Flis AS.

Stram plan

Framdriftsplanen på byggeprosjektet er stram og det kan blant annet være lang ventetid på å få løftet ting inn på plassen. 
- Det er mange fag som skal ha sine ting inn og ut av byggeplassen. Selv med flere kraner kan det ta dager å få løftet blokkene inn til der hvor vi skal mure, sier han. StorBergen Mur og Flis AS var bare to personer da de startet for ti år siden. I dag er de 20 personer. Statoil-prosjektet alene har gjort at de har vokst med 6-7 ansatte.  
- Vi er jevnt over mellom 7-10 personer på prosjektet. Da vi startet var vi to ansatte og hadde bestemt oss for at vi ikke skulle være mer enn fem personer. Det var en passe størrelse, smiler Sortland. 

Viktig jobb

I løpet av hektiske måneder skal de mure over 6000 kvadratmeter Leca-vegg, flere av dem over to etasjer høye. Det skal også mures mange hundre kvadratmeter lydblokk.
- All puss av veggene skjer med pumpe. Det hadde rett og slett ikke latt seg gjøre å ta så mye for hånd. Med pumpe går jobben mye fortere og resultatet blir jevnt og fint, sier Christian Sortland i StorBergen Mur & Flis AS. Kontrakten omfatter også legging av 2500 kvadratmeter flis og 2500 kvadratmeter kalkstein. 

Prosjektinformasjon


Byggherre: Statoil ASA

Murarbeider: StorBergen Mur og Flis AS

Hovedentreprenør: Skanska AS

Leca-produkter: Leca Lydblokk, Leca Universalblokk, Leca Basicblokk

Please register your details first

Areas of interest