Leca Venti Pipeelement

Relaterte dokumenter

Pipebeslag ettløps flatt tak Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Pipebeslag ettløps krum takstein Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Pipehatt Leca Venti Pipe Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Røykinnføring Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Sotlukestein Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Syrekitt Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Toppbeslag Leca Venti ettløps pipe Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
Toppbeslag Leca Venti toløps pipe Monteringsanvisning Vis
Monteringsanvisninger
Last ned
FDV - Leca Venti Pipe 2019 Vis
FDV
Leca Venti Pipe 2019 - FDV I henhold til pl…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner
Nominelle mål 1-løps pipeelement HxBxL (mm): 200x480x480
Nominelle mål 1-løps sokkelelement HxBxL (mm): 300x480x480
Nominelle mål 1-løps sotlukeelement HxBxL (mm): 230x480x480
Nominelle mål 2-løps pipeelement HxBxL (mm): 200x480x820
Geometritoleransene er i henhold til standard NS-EN 12446.
Leca Venti pipeelement har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk.

Leveringsform
Leca pipeelementer leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Elementene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Produkt Varenr.
 
NOBB-nr Antall elementer/pall
Pipeelement 20x48x48 cm (hxbxl) ettløps Leca Venti Pipe 5200631505 46124154 20
Sokkelelement 30x48x48 cm (hxbxl) ettløps Leca Venti Pipe 5200631507 46124135 12
Sotlukeelement 23x48x48 cm (hxbxl) ettløps Leca Venti Pipe 5200631506 46124146 16
Pipeelement 20x48x82 cm (hxbxl) toløps Leca Venti Pipe 5200671991 47978586 10

 

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest