Leca Universalblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt Dimensjon bxhxl
(mm)
Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr
Leca Universalblokk 8,2 cm 82 x 250 x 500 4 / 900 5200626732
Leca Universalblokk 10 cm 100 x 250 x 500 3 / 770 5200626721
Leca Universalblokk 15 cm 150 x 250 x 500 3 / 770

5200647020

Leca Universalblokk 20 cm 200 x 250 x 500 3 / 770 5200626724
Leca Universalblokk 25 cm 250 x 250 x 500 2 / 650 5200626725
Leca Universalblokk 10x20x50 cm 100 x 200 x 500 3 / 770 5200626729
Leca Universalblokk  15 cm massiv 150 x 250 x 500 3 / 770 5200626722

1) Iso U-blokk 25 cm og 30 cm isoleres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.
 
U-Verdi, Luftlydisolasjon, Brannklasse Og Egenlast
Fremgår Av Tabellene Nedenfor. Nb Verdier Oppdateres Etter Bekreftet Tg!!
 

Produkt U-verdi (W/m2K) Lyd 1) R'w (dB) Brannklasse 2) Egenlast 3) (kg/m2)
Leca Universalblokk 8,2 cm - - - -
Leca Universalblokk 10 cm 1,60 41 El 120 90
Leca Universalblokk 15 cm 1,20 44

REI 240

120
Leca Universalblokk 20 cm 0,90 46 >REI 240 150
Leca Universalblokk 25 cm 0,78 4) 47 >REI 240 160
Leca Universalblokk 30 cm 0,65 4) 47 >REI 240 170
Leca Universal U-blokk 30 cm - - - -
Leca Universalblokk 10x20x50 cm - - - -
Leca Universalblokk 15x25x50 cm - - - -

1) Verdien som oppgis er luftlydisolasjon, og forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger og 10 mm puss på én side. Antatt feltmålt verdi av.
luftlydisolasjon (R'w) er satt 3 dB lavere enn laboratoriemålte verdier (Rw).

2) Forutsetter pussing eller slemming til full lufttetthet på minst én side.

3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset, murt vegg med fulle liggefuger.

4) Forutsetter veggfelt med ett U-blokkskift (10 % av veggarealet).

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon. 

Mengde Blokker Pr Pall Og Anslått Antall M2 Mur Pr. Pall
 

Produkt Varenr Antall blokker/pall Ca m² mur pr pall 1)
Leca Universalblokk 8,2 cm 5200626732 88 11,4
Leca Universalblokk 10 cm 5200626721 80 10,4
Leca Universalblokk 15 cm 5200647020 56

7,2

Leca Universalblokk 20 cm 5200626724 40 5,2
Leca Universalblokk 25 cm 5200626725 32 4,2
Leca Universalblokk 30 cm 5200626726 24 3,2
Leca Universal U-blokk 30 cm 5200626758 48 3,2
Leca Universalblokk 10x20x50 cm 5200626729 100 10,5
Leca Universalblokk 15x25x50 cm 5200626722 48 6,2

1) Forbruket forutsetter 26 cm skifthøyde

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest