Leca Søyleblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt
Søyleblokkens styrke er 4 N/mm2, målt etter NS-EN 771-3.
Romvekt er 900 kg/m3.
Nominelle mål BxHxL (mm) : 250x250x250
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Leca Søyleblokk har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Søyleblokk er −0,40 mm/m.

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Kapasitet

  • Høyde i meter1. Murt og i støpt/ armert2. Murt uten støp/ armering3. Tørrstablet og i støpt/ armert
  • 0 m26 kN16 kN21 kN
  • 1 m24 kN15 kN19,5 kN
  • 2 m22 kN14 kN18 kN


Leveringsform
Leca Søyleblokk leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Bruksområde

  • Leca Søyleblokk benyttes vanligvis til følgende formål:
  • Søyler/pilarer under terrasser
  • Søyler/pilarer under mindre konstruksjoner som for eksempel uthus og lignende
  • Gjerdestolper

Lagring
Når Leca Søyleblokk oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest