Leca Såleblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Såleblokk DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Såleblokk DoP - ytelseserklæringer (Declarat…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Fuktegenskaper
Leca Såleblokk har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Miljø
Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Styrke Og Romvekt Etter Ns-En 772-1
 

Produkt Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr
Leca Såleblokk 33 cm 3 / 900 5200626735
Leca Såleblokk 39 cm 4 / 900 5200626777

Dimensjon Og Toleranser

Produkt Dimensjon (mm) Varenr
Leca Såleblokk 33 cm 330 x 175 x 500 5200626735
Leca Såleblokk 39 cm 390 x 175 x 500 5200626777

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Antall Blokker Pr Pall
 

Produkt Varenr NOBB-nr Antall blokker pr pall
Leca Såleblokk 33 cm 5200626735 10523777 30
Leca Såleblokk 39 cm 5200626735 41740262 20

Bruksområde
Leca Såleblokk benyttes vanligvis til følgende formål:
•    Fundament på bakken for vegger av Leca Isoblokker eller Leca Blokker
•    Leca Såleblokk 33 cm er beregnet som fundament for Leca vegger med tykkelse 30 cm eller mindre.
•    Leca Såleblokk 39 cm er beregnet som fundament for Leca vegger med tykkelse over 30 cm. Eksempelvis Leca Isoblokk 35 cm.
Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Såleblokk planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer

Lagring
Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest