Leca Lydblokk

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt
Leca Lydblokk har en trykkfasthet på 8 N/mm2 målt etter NS-EN 772-1 og en romvekt på 1300 kg/m3.

Dimensjon Og Toleranser
Leca Lydblokk har nominelle dimensjoner BxHxL 175x250x250 mm. Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Brannklasse
Leca Lydblokk har brannklasse REI 240 forutsatt at den er murt og pusset etter våre anvisninger med anbefalt Weber pussmørtel. U-VERDI
Vi har ikke beregnet U-verdien for vegger av Leca Lydblokk.

Egenlast
Vegger av Leca Lydblokk uten puss og med fulle ligge- og stussfuger har en egenlast som følger: 

  • Vegger i tykkelse 175 mm: Ca 240 kg/m2.
  • Vegger i tykkelse 250 mm: Ca 350 kg/m2.


Luftlydisolasjon
Vegger av Leca Lydblokk har en beregnet luftlydisolasjon som følger: 

  • Vegger i tykkelse 175 mm: R’w ≥ 52 dB.
  • Vegger i tykkelse 250 mm: R’w ≥ 55 dB.

Dette forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger og 10 mm puss på begge sider. I lydverdiene er inkludert et normalt flanketransmisjonstap på 3 dB.

Fuktegenskaper
Leca blokk 25 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca® Blokk er −0,40 mm/m.

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Inneklimapåvirkning
Leca Lydblokk er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
1 pall Leca Lydblokk inneholder 60 stk blokker, som tilsvarer ca 2,9 m2 ferdig murt vegg i 25 cm tykkelse. Ved muring i 17,5 cm veggtykkelse gir 1 pall Leca Lydblokk ca 3,8 m2 ferdig vegg.

Bruksområde
Leca Lydblokk benyttes vanligvis til innvendige lydskillevegger, både bærende og ikke bærende. 
Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca murvegger planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

Lagring
Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest