Leca Lettveggsblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Lettveggsblokk 118 mm - EPD Vis
EPD Miljøvaredeklarasjon
Leca Lettveggsblokk 118 mm - EPD En miljødeklara…
Last ned
Leca Lettveggsblokk DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Lettveggsblokk DoP - ytelseserklæringer (Dec…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt Dimensjon bxhxl
(mm)
Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr
Leca Lettveggsblokk 118 mm 118 x 300 x 500 2,5 / 10001) 5200632834
Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm 118 x 300 x 500 2,5 / 10001) 5200632835
Leca Lettvegg halvblokk 118 mm 118 x 300 x 250 2,5 / 10001)

5200684187

1) For endelige verdier se SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning

Luftlydisolasjon, Brannklasse Og Egenlast
Fremgår av tabellen nedenfor

Produkt (dB) Lyd 1) R w (dB) Brann-Klasse 2)
5200632834
Egenlast 3)
(kg/m2)
2 x 10 mm puss 2 x 3 mm sparkel
Leca Lettveggsblokk 118 mm 42 39 EI 60 95
Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm 42 39

EI 60

95
Leca Lettvegg halvblokk 118 mm 42 39 EI 60 95

1) Lydverdiene forutsetter delt limt liggefuge, stussfuger satt "knas" sammen og to-sidig sparkel/puss til full lufttetthet. Laboratoriemålte lydverdier. Installert i bygget må forventes noe lavere verdi på grunn av flanketransmisjonstap, normalt 3 dB for Leca-konstruksjoner.

2) Forutsetter 3 mm sparkel full lufttetthet på begge sider. Alternativt min. 4 mm puss på brannbelastet side.

3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset og murt vegg.

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
 
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
Ved transport og håndtering må det vises varsomhet for å unngå skader på Lettveggsblokkene. Ved stabling av paller i høyden må labanker plasseres over en massiv del av blokk. Alternativt kan det benyttes «pallelokk»

Mengde Blokker Pr Pall Og Anslått Antall M2 Mur Pr. Pall
 

Produkt Varenr Antall blokker/pall Ca m² mur pr pall
Leca Lettveggsblokk 118 mm 5200632834 48 7,2
Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm 5200632835 48 7,2
Leca Lettvegg halvblokk 118 mm 5200684187 32

7,2

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest