Leca Konstruksjonsblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Konstruksjonsblokk og Søyleblokk DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Konstruksjonsblokk og Søyleblokk DoP - ytels…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt
Leca Konstruksjonsblokk har en trykkfasthet på 3 N/mm2 målt etter NS-EN 772-1 og en romvekt på 900 kg/m3.

Dimensjon Og Toleranser
Leca Konstruksjonsblokk har nominelle dimensjoner BxHxL (mm) 250 x 250 x 500. Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Brannklasse
Murverk av Leca Konstruksjonsblokk med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 240, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

Egenlast
Vegger av Leca Konstruksjonsblokk har en egenlast på ca 390 kg/m2 forutsatt utstøping av alle utsparinger.

Fuktegenskaper
Leca Konstruksjonsblokk har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Inneklimapåvirkning
Leca Konstruksjonsblokk er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Miljø
Leca Konstruksjonsblokk inneholder ingen stoffer som står på KLIFS OBS-liste, prioritetsliste eller kandidatliste. EPD miljødeklarasjon for Leca blokker finner du på vår nettside.


Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
Leca Konstruksjonsblokk leveres på pall à 32 stk.

Bruksområde
Kan Det Bygges, Kan Det Bygges I Leca
Leca Konstruksjonsblokk har mange bruksområder og benyttes ofte der vertikale og/eller horisontale lastpåkjenninger ikke kan opptas av standard blokker. Men også til:

  • Søyler og pilastre
  • Basseng
  • Støttemur
  • Forsterket del av murverket
  • Brannbeskyttelse av stålsøyler etc


Lagring
Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest