Leca Isoblokk 35 cm

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.
 

Produkt Nominelle mål
bxhxl (mm)
Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr.
Leca Isoblokk 35 cm 350 x 200 x 500 5/630 5200815447
Leca Isoblokk 35 cm Multicut 350 x 200 x 430 5/630 5200815460
Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk 350 x 190 x 250 -- --
Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm 350 x 90 x 500 5/630 5200815463
Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk 350 x 200 x 500 5/630 5200815467

 1) Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk leveres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.
 
Brannklasse 
Murverk av Leca Isoblokk 35 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

U-Verdi
Vegger av Leca Isoblokk 35 cm murt etter våre anvisninger med 3 mm fugehøyde og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,137 W/m2K. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.
Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon under fanen dokumentasjon på www.leca.no.

Egenlast
Vegger av Leca Isoblokk 35 cm strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.

Lydisolasjon
Vegger av Leca Isoblokk 35 cm har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

Fuktegenskaper
Leca Isoblokk 35 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Inneklimapåvirkning
Leca Isoblokk 35 cm er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
 

Produkt Varenr NOBB-nr Antall blokker/pall Ca m²/ lm mur pr pall
Leca Isoblokk 35 cm 5200815447 51972915 30 3 m2
Leca Isoblokk 35 cm Multicut 5200815460 51972926 30  
Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk 5200819316 52662540 36 9lm
Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm 5200815463 51972934 60 3 m2
Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk 5200815467 51972945 30 3m2

Brosjyrer