Leca Isoblokk 30 cm

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Isoblokk LSX 30 cm DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Isoblokk LSX 30 cm DoP - ytelseserklæringer …
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke og romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.
 

Produkt Nominelle mål
bxhxl (mm)
Styrke/densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr.
Leca Isoblokk 30 cm 300 x 200 x 500 5/630 5200815469
Leca Isoblokk 30 cm Multicut 300 x 200 x 430 5/630 5200815470
Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk 300 x 190 x 250 -- --
Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm 300 x 90 x 500 5/630 5200815471
Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk 300 x 200 x 500 5/630 5200815472

 1) Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk leveres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.
 
Brannklasse 
Murverk av Leca Isoblokk 30 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.
 
U-Verdi
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm murt etter våre anvisninger med 3 mm fugehøyde og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,187 W/m2K. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.
Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon.
 
Egenlast
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.
 
Lydisolasjon
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.
 
Fuktegenskaper
Leca Isoblokk 30 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.
 
Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.
 
Inneklimapåvirkning
Leca Isoblokk 30 cm er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.
 
Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest