Leca Isoblokk 25 cm LSX

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Isoblokk LSX 25 cm DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Isoblokk LSX 25 cm DoP - ytelseserklæringer …
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke og romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt Nominelle mål
bxhxl (mm)
Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr.
Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX 250 x 250 x 500 4/630 5200694449
Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX 250 x 250 x 500 4/630 5200694709
Leca Iso U-blokk 25 cm LSX1) 250 x 250 x 250 4/630 5200631527
Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk LSX 250 x 120 x 500 4/630 5200694711

1) Iso U-blokk 25 cm LSX leveres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.

Brannklasse 
Murverk av Leca Isoblokk 25 cm LSX med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

U-Verdi
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm LSX murt etter våre anvisninger og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,27 W/m2K. U-verdi < 0,18 W/m2K oppnås med 7,5 cm innvendig tilleggsisolasjon med deklarert varmekonduktivitet < 0,035 W/mK. U-verdien forutsetter bruk av Leca Laftestrimmel 90 mm. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.
Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon under fanen dokumentasjon.

Egenlast
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm LSX strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.

Lydisolasjon
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm LSX har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

Fuktegenskaper
Leca Isoblokk 25 cm LSX har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

Bestandighet
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Inneklimapåvirkning
Leca Isoblokk 25 cm LSX er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Mengde Blokker Pr Pall Og Anslått Antall M2 Mur Pr. Pall

 

Produkt Varenr. NOBB-nr Antall blokker/pall Ca m² mur pr pall
Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX 5200694449 45200694711 32 4,2
Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX 5200694709 50523616 32 4,2
Leca Iso U-blokk 25 cm LSX1) 5200631527 10523645 64 4,2
Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk LSX 5200694711 50523684 64 4,2

 


Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

 

Relaterte produkter

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest