Leca Finblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Finblokk 15 cm - EPD Vis
EPD Miljøvaredeklarasjon
Leca Finblokk 15 cm - EPD En miljødeklarasjon er…
Last ned
Leca Finblokk DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Finblokk DoP - ytelseserklæringer (Declarati…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.
 

Produkt Dimensjon bxhxl
(mm)
Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr
Leca Finblokk 10 cm 100 x 250 x 500 4 / 770 5200626751
Leca Finblokk 15 cm 150 x 250 x 500 4 / 770 5200626748
Leca Finblokk 15 cm U-blokk 150 x 250 x 250 4 / 770

5200626762

Leca Finblokk 20 cm 200 x 250 x 500 4 / 770 5200626749
Leca Finblokk 20 cm U-blokk 200 x 250 x 250 4 / 770 5200626763

U-Verdi, Luftlydisolasjon, Brannklasse Og Egenlast
Fremgår av tabellene nedenfor

Produkt U-verdi (W/m2K) Lyd ¹) R’w Brannklasse 2) Egenlast 3) (kg/m2)
Leca Finblokk 10 cm 1,6 41 El 120 90
Leca Finblokk 15 cm 1,2 44 REI 240 120
Leca Finblokk U -Blokk 15 cm - -

-

-
Leca Finblokk 20 cm 0,9 46 >REI 240 150
Leca Finblokk U -Blokk 20 cm - - - -

1) Verdien som oppgis er luftlydisolasjon, og forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger og 10 mm puss på én side. Antatt feltmålt verdi av luftlydisolasjon (R’w) er satt 3 dB lavere enn laboratoriemålte verdier (Rw).

2) Brannklassen gjelder både for upussede spekkmurte Finblokk-vegger og for Finblokk-vegger som er pusset eller slemmet til full lufttetthet på minst én side.

3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset, murt vegg med fulle ligge- og stussfuger

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Mengde Blokker Pr Pall Og Anslått Antall M2 Mur Pr. Pall

Produkt Varenr Antall blokker/pall Ca m² mur pr pall 1)
Leca Finblokk 10 cm 5200626751 80 10,4
Leca Finblokk 15 cm 5200626748 56 7,2
Leca Finblokk U -Blokk 15 cm 5200626762 112

7,2

Leca Finblokk 20 cm 5200626749 40 5,2
Leca Finblokk U -Blokk 20 cm 5200626763 80 5,2

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest