Leca Fasadeblokk

Relaterte dokumenter

FDV - Leca Blokk 2019 Vis
FDV
Leca Blokk 2019 - FDV I henhold til plan- og byg…
Last ned
Leca Fasadeblokk DoP Vis
DoP - Ytelseserklæring
Leca Fasadeblokk DoP - ytelseserklæringer (Declar…
Last ned

Tekniske spesifikasjoner

Styrke Og Romvekt 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
 

Produkt Dimensjon bxhxl
(mm)
Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)
Varenr
Leca Fasadeblokk 12,5 cm 125 x 250 x 500 4 / 900 5200626745
Leca Fasadeblokk hjørne 12,5 cm 125 x 250 x 500 4 / 900 5200626746
Leca Fasadebjelke 125 x 250 x 3000 4 / 900

5200626762

 

Produkt U-verdi (W/m2K) Lyd ¹) R’w Brannklasse 2) Egenlast 3) (kg/m2)
Leca Finblokk 10 cm 1,6 41 El 120 90
Leca Finblokk 15 cm 1,2 44 REI 240 120
Leca Finblokk U -Blokk 15 cm - -

-

-
Leca Finblokk 20 cm 0,9 46 >REI 240 150
Leca Finblokk U -Blokk 20 cm - - - -

Brannklasse
Brannklassen for en vegg med forblending av Leca Fasadeblokk avhenger av hvilken type bakvegg man har. For branneksponering mot pusset side kan Leca Fasadeblokk anvendes der krav til brannmotstand i TEK er EI 60 i henhold til NS3465 – tillegg B. Det er da forutsatt at isolasjonssjiktet er beskyttet rundt dør- og vindussmyg ved bruk av hjørneblokker og pussmørtel, samt at luftspalte mellom forblending og bakvegg er tettet med steinull rundt åpninger, i veggtopp og langs vertikale sideavslutninger.

U-Verdi
U-verdien for en vegg med forblending av Leca Fasadeblokk avhenger av hvilken type bakvegg man har. Se mer informasjon i brosjyre Leca Fasadeblokk. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK. Leca Fasadeblokk har en isolasjonsevne som tilsvarer omtrent 10 cm mineralull av normal type.

Egenlast
Vegger av Leca Fasadeblokk murt etter våre anvisninger uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca 60 kg/m2.

Lydisolasjon
Lydegenskapene for en vegg med forblending av Leca Fasadeblokk avhenger av hvilken type bakvegg man har. Se mer informasjon i brosjyre Leca Fasadeblokk.

Leveringsform
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Mengde Blokker Pr Pall Og Ca M2 Mur Pr Pall

Produkt Varenr Antall blokker/pall Ca m² mur pr pall 1)
Leca Fasadeblokk 12,5 cm 5200626745 64 8,4
Leca Fasadeblokk hjørne 12,5 cm 5200626746 64 8,4
Leca Fasadebjelke 5200626762 -

-

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

 

Brosjyrer

Please register your details first

Areas of interest