Leca® Lettveggsskinne med bindere

Tekniske spesifikasjoner

Ytelseserklæring/Dop 

Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig for produktet.
Leca Lettveggsskinne er tilpasset brukt med Leca Lettveggsblokk 88 og 118 mm. 

Egenskaper
Produktnavn Leca Lettveggsskinne med bindere
Materiale Varmgalvanisert stål, S320GD+Z350-M-A-C EN10346:2015
Dimensjon skinne 75 mm x 2500 mm (bxl)
Forpakning 10 stk skinner
40 stk bindere
Leveres samlet i bunt
Vekt 11,5 kg pr bunt
Varenummer 5200633042

Bruksområde

INNFESTING MOT VEGG
Leca Lettvegger kan festes mot de fleste typer vegger ved hjelp av Leca Lettveggsskinne. Skinnen monteres mot bakveggen med skruer eller spiker som er tilpasset underlaget. Veggunderlaget må være plant og vegger av Leca Blokker el. tilsv. som har krav til brann og/eller lyd må være poretettet før skinnen monteres. Blokkene monteres med "hun"-siden inn mot skinnen (hel blokk).

SKINNE PÅ GULV
Dersom underlaget er plant og høydeavvikene minimale kan Leca Lettveggsskinne festes direkte mot underlaget og veggen bygges ut i fra denne. Leca Lettveggsskinne festes med skruer el. spiker som er tilpasset underlaget.

UNDERSTØTTELSE VED LYSÅPNING
For åpninger inntil 1,2 m i ikke-bærende vegger kan skinnen benyttes som understøttelse. Blokkene settes på en understøttelse av Lettveggsskinne. Skinnen skal ha minst 0,25 m opplegg på hver side. Over åpningen skal det benyttes lim i vertikalfugen mellom blokkene.

BINDERE
Der hvor det er nødvendig med fastholding i veggens lengderetning, brukes det bindere som hektes fast i sporene i Leca Lettveggsskinne, og legges i fugene før neste blokkskift limes på plass. Binderne skal omhylles helt med blokklim.
Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Lettveggsskinne og bindere planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

 


 

Leca® blokk er produkter som distribueres av Weber / Saint-Gobain Byggevarer AS.

Ordre: ordre@weber-norge.no
Teknisk: teknisk@weber-norge.no

Videre opplysninger:
www.glava.no eller på telefon: 04455 (07:00 – 16:00)

Please register your details first

Areas of interest