En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. På grunn av noen endringer i vårt energibilde, er våre EPD’er for øyeblikket under revisjon. Nye og oppdaterte dokumenter ventes å foreligge til våren. 

Informasjon om våre EPD'er (pr. 29.01.2018)

 

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.

/sites/leca.no/files/styles/pdf_poster/public/pdf/EPD_thumb_CAPA.png?itok=TbAp8SBe
/sites/leca.no/files/pdf/EPD%20Leca%204-10%2C%20Levert%20Oslo.pdf