Mikrokurs - Grønne tak med Leca Lettklinker

Vannhåndtering for fremtidens byer

Grønne tak – viktig for fremtidens byer

Grønne tak er ikke bare vakkert og trivelig, de har også en viktig funksjon for å forhindre overvann i dagens og fremtidens byer. Det er viktig å lære av de siste årenes flomproblemer og bygge på en slik måte at grøntarealer, blant annet på tak, bidrar til bedre og mer flomsikre bebyggelser, i både beboelses-, forretnings- og industriområder. Grønne tak med Leca har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder.
 

Praktisk orientert mikrokurs
På grunn av den interessen vi registrerer har vi laget et mikrokurs for å inspirere til hvordan man kan anlegge grønne tak med Leca. Du går gjennom kurset på egen hånd på din PC eller mobiltelefon, og kan starte straks din påmelding er bekreftet av oss.
 

På mikrokurset går du gjennom:

  • Informasjon om hva grønne tak er og kan gjøre
  • De tre hovedprinsippene for grønne tak; ekstensive, intensive og landskapsbygging
  • Leca Lettklinkers egenskaper til fordrøyning og overvannshåndtering
  • Konkrete overvannsløsninger med Leca Lettklinker – med tegninger

På dette mikrokurset håper vi i Leca Norge å kunne inspirere til bruk av grønne tak med Leca Lettklinker. Du får innblikk i detaljer om våre produkter og løsninger på dette området, og får se hvordan man bygger opp et grønt tak med Leca Lettklinker.

Påmelding skjer ved at du fyller ut skjemaet. Straks påmeldingen din er bekreftet, får du en link med instruksjon om hvordan du starter kurset.

Please register your details first

Areas of interest