Luftet løsning med keramikk

leca

 

leca

Keramiske rør har lang levetid og gir fleksibilitet dersom ildstedet senere skal flyttes.

Løsningsfordeler

  • Bestandig materiale - og lang levetid
  • Gir fleksibilitet i forhold til utskiftning av ildsted
  • Trygg løsning

Generelt

Leca rehabiliteringssystem – luftet løsning kan benyttes for alle typegodkjente elementpiper samt skorsteiner av tegl og betong. Det forutsettes at skorsteinen ble forskriftsmessig montert da den ble satt opp.

Luftet løsning er en reparasjonsmetode også for 1/1- og ½- steins teglskorsteiner oppført direkte mot brennbart materiale i vegger langs to sider. Metoden utføres ved å senke keramiske rør ned i skorsteinen med luftespalte mellom rør og skorsteinsvange.

Please register your details first

Areas of interest