Tegl - Lecatopp

leca

Leca Topp benyttes ved rehabilitering av teglskorsteiner over tak. Skorsteinstopper i tegl skades ofte på grunn av kondens, frostsprengninger og skorsteinsbrann. Skadene oppstår vanligvis fordi skorsteinstverrsnittet er for stort i forhold til ildstedene og avgassmengdene (røyken) og at skorsteinen i tillegg er for dårlig isolert.

Løsningsfordeler

  • Pipen med stor kapasitet.
  • Brukes som ”Lecatopp”.
  • Isolert innerrør for optimal trekk

Generelt

Metoden går ut på å rive toppen av "den gamle" teglskorsteinen til under tak så langt som det er nødvendig. Skjøten mellom den nye og gamle skorsteinen må legges slik at den etter montering er tilgjengelig for kontroll. Dvs at skjøten ikke kan legges skjult i bjelkelaget.

Løsningen er tilpasset 9" skorsteiner med innvendig mål omtrent 25x25 cm. 

Avgassene avkjøles inne i skorsteinen, og hvis røykgasstemperaturen blir for lav og under syreduggpunktet, dannes det kondens på de innvendige skorsteinsflatene. Kondens inneholder aggressive stoffer som svoveldioksid. Sammen med vanndamp går den over til svovelsyre. Den angriper og bryter ned mørtelfugene på sementbasis. Skorsteinens ødeleggelse og nedbrytning har startet.

Den underliggende skorsteinen må eventuelt utkrages (skorstein med 1/2 steins vange) før overgang til ny skorstein, slik at fundamentet for den nye skorsteinen blir minst like stort som tverrsnittet på den nye skorsteinen. Eventuell utkraging bør utføres på tradisjonell måte som foreskrevet for teglskorstein. Når fundamentet er støpt, monteres Lecatopp i henhold til monteringsanvisning.

I forbindelse med Lecatopp kan vermikulitt benyttes som alternativ til ordinær steinull.

Please register your details first

Areas of interest