Error message

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in Drupal\Component\Utility\Html::escape() (line 424 of core/lib/Drupal/Component/Utility/Html.php).

Luftet løsning med stål

leca

 

leca

Rehabilitering med stålrør er løsningen for trukne skorsteiner, dvs. der skorsteinen endrer retning.

Løsningsfordeler

  • Enkel å utføre
  • Spesielt egnet for skorsteiner som endrer retning
  • Trygg løsning

Generelt

Merk at rehabilitering av skorsteiner er søknadspliktig arbeid.

  • Skorsteinsrehabiltering for alle typer skorsteiner, tegl, betong og element.
  • For skorsteiner forskriftsmessig oppsatt og ikke forskriftsmessig oppsatt.
  • Isolert løsning om skorsteinen er forskriftsmessig oppsatt.
  • Luftet løsning om skorsteinen ikke er forskriftsmessig oppsatt.
  • Skorsteinen skal feies og rengjøres godt. Om nødvendig freses eventuell beksot (ved luftet løsning kan det oppstå sotbrann i gammel beksot mellom nytt røykrør og gammel skorsteinsvange om fresing ikke utføres)