Grønne tak

Grønne tak er en kjent og estetisk løsning for håndtering av regnvann der regnet først faller ned. Synergien mellom Leca og planter gir god fordampningseffekt og fordrøyer det resterende vannet som eventuelt renner ut i avløpet. Leca har lav vekt og kan tilpasses både nye og gamle tak.


Et grønt tak med Leca lettklinker er frostbestandig, varmeisolerende og reduserer behovet for kjøling om sommeren. Løsningen fjerner dessuten forurensende støv og partikler fra luften i byen.

Grønne tak