Yttervegg U-verdi 0,15

 

leca

 

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca yttervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.


Løsningsfordeler

  • Krever Lite Vedlikehold
  • Sunt Inneklima
  • Brannsikker
  • Høy Isoleringsevne

Generelt

Dette er vår best isolerte Lecavegg, og den ivaretar både isolasjon og bæring. Når veggen mures etter våre anvisninger har den en U-verdi på 0,15 W/m2K. Veggen har solid bæreevne, god brannmotstand og god lydisolasjon mot trafikkstøy. At veggen er fuktbestandig, diffusjonsåpen og uorganisk er de beste forutsetningene for et sundt inneklima fritt for skadelig råte og muggsopp.

Spesifikasjoner

Yttervegg av Leca Isoblokk 35 cm over bakken med puss på utvendig og innvendig side

Murt vegg 
A: Leca Isoblokk 35 cm standardblokk 
B: Leca Isoblokk 35 cm hjørneblokk 
C: Leca Isoblokk 35 cm toppblokk 
D: Leca Laftestrimmel 140 mm 
E: Leca Fugearmering 
 
Utvendig overflatebehandling 
F: Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm) 
G: Weber.therm 397 Armeringsnett 
H: Weber.therm 391 Hjørnelist 
I: Weber.base 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm) 
J: Sluttbehandling 
alt. 1: Weber.ton 303 Silikatmaling 
A alt. 2: Weber.pas Silikatpuss A 

Innvendig overflatebehandling 
K: Grovpuss: Weber.base KC 50/50 (t = 5-12 mm) 
L: Sluttpuss: Weber.base 136 Tynnpuss (t = 2-3 mm) (evt. Weber.ton 303 Silikatmaling)

 

Utførelse

Muring
System Leca Isoblokk 35 cm består av flere komponenter. For mer informasjon om dette, se vår brosjyre Leca Isoblokk 35 cm. På god byggegrunn av komprimert sprengsteinfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 39 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber B20 tørrbetong. Såleblokken støpes med Weber B20 og armeres med Leca U-blokkarmering ca midt i betongstøpen. 

Leca Isoblokk 35 cm mures med Weber Murmørtel M5 med strengemurte liggefuger, fugehøyde inntil 10 mm. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfugene. Ved glipper større enn 8 mm i stussfugene anbefaler vi at disse isoleres enten med mineralull eller PUR bygg-skum. Leca Laftestrimmel 14 cm legges i alle liggefugene mellom mørtelstrengene. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i minimum hvert 2. skift. Leca Isoblokk 35 cm hjørneblokk brukes i hjørner. Mot dør og vindusåpninger brukes Leca Isoblokk 35 cm endeblokk. Det skal alltid mures i forband, se vår brosjyre Leca Isoblokk 35 cm for mer informasjon. 

Ved etasjeskiller og murkrone avsluttes veggen med Leca Isoblokk 35 cm toppblokk som armeres med Leca Fugearmering. Sporet i toppblokken fylles med Weber Murmørtel M5.

Over dør- og vindusåpninger brukes Leca Overdekningsbjelke Komplett og medfølgende mineralull isolasjon. De to bjelkehalvdelene monteres med isolasjon i mellom, og klemmes forsiktig sammen med tvinger. Før utstøping med Weber B20, skjæres 3 vertikale spor i toppen av mineralull isolasjonen før det presses en tverrarmering (kappet/bøyd til av Leca Fugearmering) ned i sporene. Tverrarmeringen bidrar til å holde bjelkehalvdelene i rett posisjon under sammenklemmingen, og sammen etter utstøping. Mineralull isolasjonen leveres plastbelagt som regnbeskyttelse med transport, mellomlagring og muring. Ved montasje av mineralull isolasjon i overdekningsbjelken anbefaler vi at plasten fjernes på undersiden av mineralull isolasjonen for å sikre god heft til pussmørtelen. 

Hvis man har behov for å tilpasse av murhøyden til andre høyder enn det som følger av blokkhøyden på 19 cm kan man bruke Leca Isoblokk 35 cm Tilpasningsblokk

Utvendig overflatebehandling
Evt. oppretting gjøres dagen før pussing med Weber Murmørtel M5. Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes Weber.base 261 Fiberpuss. 
Pussystemet bygges opp av 2 sjikt Weber.base 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en slutt-behandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm. Første sjikt pusses 4-6 mm tykt. Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i sjiktet vått i vått. Det skal være 100 mm overlapp ved skjøter. Utvendige hjørner forsterkes med Weber.therm 391 Hjørnelist. Etter 1-3 døgns herding påføres det andre sjiktet i 3-4 mm tykkelse. Pussen trenger minimum 14 dagers herding før sluttbehandling. 

For å oppnå god lufttetthet anbefaler vi pussing til full lufttetthet av alle utvendige overflater inkludert murkrone samt smyg for vinduer og dører. Smygene skal være pusset før vinduer og dører settes inn

Sluttbehandling
Sluttbehandlingen kan være 

Alt. 1: To strøk Weber.ton 303 Silikatmaling som spes ut med 10% Weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk. Slagregnutsatte vegger bør grunnes med ett strøk Weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd 1:1 med vann før malingen påføres. 

Alt. 2: Ett sjikt Weber.pas Silikatpuss A med 1,5 mm kornstørrelse. Kornstørrelse 1 mm og 2 mm kan også leveres på bestilling. Veggen grunnes med Weber.ton 303 Silikatmaling i samme farge før pussen påføres i tykkelse tilsvarende korn-størrelse. Tilsvarende sluttbehandlinger kan også utføres med Weber Silkonharpiksprodukter, Weber.ton Silikonharpiksmaling og Weber.pas Silikonharpikspuss.

Innvendig overflatebehandling
Innvendig pusses veggen med ett sjikt Weber.base KC 50/50 Mur- og pussmørtel, tykkelse 5-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt Weber.base 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse 8-12 mm anbefales. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk Weber.ton 303 Silikatmaling. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønster er synlig på pussoverflaten. I bygg der risikoen for opprissing er vesentlig anbefaler vi å pusse med Weber.base 261 Fiberpuss også innvendig. Typiske eksempler kan være bygg med store lange veggfelt uten bevegelsesfuger eller annen naturlig oppdeling, "komplisert" geometri for eksempel mange åpninger med tynne veggfelt imellom samt lange spenn på overdekningsbjelker og/eller etasjeskiller/tak.
 

Please register your details first

Areas of interest