Rask utførelse - tynnfugemuring

 leca

 

leca

 

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca innervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.

Løsningsfordeler

 • Rasjonell og rask utførelse
 • Robust og brannsikker
 • Fukt- og råtesikker
 • Krever lite vedlikehold

Generelt

TYNNFUGEMURING MED LECA BLOKKER
Tynnfugemuring er en alternativ utførelsesmetode for muring av Leca blokker. Tynnfugemuring gjør at man under gitte forutsetninger murer raskere enn ved ordinær muring ved at man får mindre håndtering og raskere arbeidsoperasjoner. Man trenger kun en visp og dunk for å få blandet mørtelen. Man vil få et jevnere sug i veggen pga. de tynne fugene. Dette er en fordel ved pussing. 

Metoden krever fagkunnskap, og egner seg ikke for selvbyggere. Vi har ikke løsninger for Isoblokk m.h.t. jordtrykk etc, så tynnfugemuring er kun aktuelt for vanlige blokker og finblokk. Tynnfugemuring kan gjøres på veggtykkelser på 125 mm, 150 mm, 200 mm og 250 mm. Tynnfugemuring utføres med ca 2 - 3 mm tykke ligge-fuger mot normalt ca 12 mm tykkelse på fugene. Murverket armeres med Leca Tynnfugearmering, og man murer med Weber Tynnfugemørtel. For å legge ut Weber Tynnfugemørtel bruker man en Leca Limkasse som er tilpasset veggens tykkelse.


BRUKSOMRÅDE
Tynnfugemuring er egnet for Leca vegger med lengde på mer enn 2 - 3 m. Jo mer bygget har av lange og rette vegger, jo mer egnet er metoden. Eksempel på aktuelle vegger for tynnfugemuring er brannvegger, korridorvegger og innvendige delevegger. Bildene viser vegger som er murt ved hjelp av tynnfugemuring.
 

Utførelse

 1. Første skift av blokkveggen mures på tradisjo nell måte. Det må mures helt i vater for å få et best mulig utgangspunkt for tynnfugemuringen. 
   
 2. Murverket armeres med Leca Tynnfugearmering med dimensjon som er tilpasset veggtykkelsen. Armeringsmengde, overlapp og hjørner legges i henhold til datablad for Leca Tynnfugearmering. 
   
 3. Weber Tynnfugemørtel blandes i henhold til data-bladet for dette produktet. Tynnfugemørtelen legges ut ved hjelp av en Leca Limkasse. 
   
 4. Mørtel i stussfugene er ikke nødvendig for veggens styrke. Stussfugene må mures med mørtel i de tilfeller hvor en vegg av Leca Finblokk skal brukes til brannvegg uten å pusses. 
   
 5. På toppen av veggen må man tilpasse høyden ved hjelp av tilpasningsblokker, eventuelt ved hjelp av murmørtel og tykkere fuger eller kapping av blokker.
   

TEKNISKEDATA

Leca Tynnfugearmering finnes i følgende dimensjoner (alle lengder à 3,05 m); og brukes i hht tabellen nedenfor:

VEGGTYKKELSE OG ARMERING
 

Veggtykkelse Armering type Varenr Armering Emballasje
125mm 90mm 1275 i hver 3. fuge Pakke à 76,25 løpemeter (25 stk á 3,05 m)
150mm 90mm 1275 i hver 2. fuge Pakke à 76,25 løpemeter (25 stk á 3,05 m)
200mm 140mm 1276 i hver 2. fuge Pakke à 76,25 løpemeter (25 stk á 3,05 m)
250mm 190mm 1277 i hver 2. fuge Pakke à 76,25 løpemeter (25 stk á 3,05 m)

WEBER TYNNFUGEMØRTEL LEVERES I SEKKER À 25 KG.

Veggtykkelse Limkasse type Varenr
125mm 125mm 1248
150mm 150mm 1249
200mm 200mm 1250
250mm 250mm 1247

ANDRE FORHOLD
Vegger murt med Leca blokker ved hjelp av tynnfugemuring har de samme egenskaper med hensyn til brann, lyd og varmeisolasjon som Leca vegger murt på ordinær måte.

Please register your details first

Areas of interest