Kjellervegg U-verdi 0,22

leca

 

leca

 

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca yttervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.


Løsningsfordeler

  • Trygg kjellerkonstruksjon
  • Fukt- og brannsikker
  • Sunt inneklima

Generelt

Dette er en av våre vanligste yttervegger som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger når utførelsen er som vist over. Veggen har solid bæreevne, bra brannmotstand og god lydisolasjon mot trafikkstøy

Spesifikasjoner

Yttervegg av Leca Isoblokk 30 cm delvis under bakken med puss på utvendig og innvendig side


Utvendig overflatebehandling under bakken 
H: Weber Grå Slemming 1. sjikt (ca. 4 kg/m2) 
I: Weber Grå Slemming 2. sjikt (ca. 2 kg/m2) 
J: Platon grunnmursplate med kantlist på toppen 

Utvendig overflatebehandling over bakken 
K: Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm) 
L: Weber.therm 397 Armeringsnett 
M: Weber.therm 391 Hjørnelist 
N: Weber.therm 400 Startlist 
O: Weber.base 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm) 
P: Sluttbehandling 
alt. 1: Weber.ton 303 Silikatmaling 
alt. 2: Weber.pas Silikatpuss A 1,5 mm 

Innvendig overflatebehandling 
Q: Grovpuss: Weber.base KC 50/50 (t = 5-12 mm) 
R: Sluttpuss: Weber.base 136 Tynnpuss (t = 2-3 mm) 
(evt. Weber.ton 303 Silikatmaling)
 

Utførelse

MURING
Leca Isoblokk 30 cm mures med Weber Murmørtel M5 med strengemurte liggefuger. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfugene. Leca Laftestrimmel legges i alle liggefugene mellom mørtelstrengene. Veggen armeres med Leca Sikksakk-armering i minimum hvert 2. skift under bakken, og 2 stk. Leca Fugearmering i minimum hvert 2. skift over bakken. Leca Isoblokk Hjørne 30 cm brukes i hjørner og mot åpninger. Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokk-skiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokkarmering, og til utstøping benyttes Weber B20 Tørrbetong. U-blokkskiftet isoleres med 50 mm isolasjonsplater av EPS som følger med U-blokkene. Platene plasseres i U-blokken før utstøping. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelke over vindus- og døråpninger. Antall U-blokkarmering bestemmes da ut i fra opptredende laster.

JORDTRYKK
Murte vegger av Leca Isoblokk 30 cm under bakken må avstives for jordtrykk med avstivende vegger. Maksimal avstand mellom murte avstivende vegger er 6,0 m forutsatt bruk av stedlige drenerende masser (pukk, grus, sprengstein o.l.), maksimal 2,0 m fyllingshøyde og terrengfall 1:50 til minst 3,0 m fra veggen. Avstanden mellom av-stivende innervegger kan økes til 9,0 m dersom løs Leca brukes som tilbakefylling. 

NB! Det må ikke kjøres med gravemaskin eller andre tunge maskiner ut på løs fylling.

UTVENDIG OVERFLATEBEHANDLING
Evt. oppretting gjøres dagen før pussing med Weber Murmørtel M5. Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes Weber.base 261 Fiberpuss. Pussystemet bygges opp av 2 sjikt Weber.base 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en sluttbehandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm. Første sjikt pusses 4-6 mm tykt. Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i sjiktet vått i vått. Det skal være 100 mm overlapp ved skjøter. Utvendige hjørner forsterkes med Weber.therm 391 Hjørnelist. Etter 1-3 døgns herding påføres det andre sjiktet i 3-4 mm tykkelse. Pussen trenger minimum 14 dagers herding før sluttbehandling. 

For å oppnå god lufttetthet anbefaler vi pussing til full lufttetthet av alle utvendige overflater inkludert murkrone samt smyg for vinduer og dører. Smygene skal være pusset før vinduer og dører settes inn.
 

SLUTTBEHANDLING
Sluttbehandlingen kan være 

Alt. 1: To strøk Weber.ton 303 Silikatmaling som spes ut med 10% Weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk. Slagregnutsatte vegger bør grunnes med ett strøk Weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd 1:1 med vann før malingen påføres. 

Alt. 2: Ett sjikt Weber.pas Silikatpuss A med 1,5 mm kornstørrelse. Kornstørrelse 1 mm og 2 mm kan også leveres på bestilling. Veggen grunnes med Weber.ton 303 Silikatmaling i samme farge før pussen påføres i tykkelse tilsvarende korn-størrelse. Tilsvarende sluttbehandlinger kan også utføres med Weber Silkonharpiksprodukter, Weber.ton Silikonharpiksmaling og Weber.pas Silikonharpikspuss

INNVENDIG TILLEGGSISOLERING
Innvendig pusses veggen med ett sjikt Weber.base KC 50/50 Mur- og pussmørtel, tykkelse 5-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt Weber.base 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse 8-12 mm anbefales. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk Weber.ton 303 Silikatmaling. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønster er synlig på pussoverflaten.
I bygg der risikoen for opprissing er vesentlig anbefaler vi å pusse med Weber.base 261 Fiberpuss også innvendig. Typiske eksempler kan være bygg med store lange veggfelt uten bevegelsesfuger eller annen naturlig oppdeling, "komplisert" geometri for eksempel mange åpninger med tynne veggfelt imellom samt lange spenn på overdekningsbjelker og/eller etasjeskiller/tak.

Please register your details first

Areas of interest