Forblending med Leca Fasadeblokk

 leca

 

Dette er en forblending som gir et betydelig bidrag til veggens samlede varmeisolasjon og lydisolasjon mot trafikkstøy. Dersom treveggen bak har U-verdi 0,4 W/m2K eller lavere, vil ferdig vegg tilfredsstille byggeforskriftenes(TEK10) minstekrav til U-verdi 0,22 W/m2K når utførelsen er som vist over.

Generelt

Leca® Fasadeblokk gir en murt forblending med isolasjon både på nybygg og til rehabilitering, både innvendig og utvendig. Fasadeblokken har god brannmotstand, er en god pussbærer og meget motstandsdyktig mot fukt, sopp og råte. 

Forblending med Leca Fasadeblokk er ikke lastbærende og bærer kun sin egen vekt.

  

Spesifikasjoner

Murt forblending:
A: Leca Fasadeblokk
B: Leca Fasadeblokk Hjørne
C: Leca Fugearmering
D: BI-universalskinne
E: Leca Fasadeblokk Binder

Bakenforliggende vegg:
F: Vindsperre (9 mm GU-plate eller tilsv.)
G: Trebindingsverk (c/c 600 mm)
H: Mineralull i isolasjonsklasse 37 (tmin. = 100 mm) 
I: Dampsperre (0,2 mm plastfolie)
J: Innvendig kledning (13 mm gipsplate eller tilsv.)

Utvendig overflatebehandling:
K: Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm)
L: Weber.therm 397 Armeringsnett
M: Weber.therm 391 Hjørnelist
N: Weber.base 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm)
O: Sluttbehandling
alt. 1: Weber.ton 303 Silikatmaling
alt. 2: Weber.pas Silikatpuss A 1,5 mm
 

Orienterende U-verdier

Eksisterende konstruksjon Ny konstruksjon forblendet med Leca Fasadeblokk
Vegg U-verdi (W/m2K) + evt. Hulromsisolasjon1) bak Leca Fasadeblokk (mm) + evt. Tilleggsisolasjon 2) i trebindingsverk (mm) U-verdi (W/m2K)
150 mm betong 3,80 0 0 0,438
50 0 0,262
0 50 0,280
50 50 0,196
2 stein (480 mm) massiv teglvegg 1,20 0 0 0,351
50 0 0,229
0 50 0,242
50 50 0,177
250 mm Leca Blokk 0,80 0 0 0,307
50 0 0,209
0 50 0,220
50 50 0,165
Trebindingsverk m/ 100 mm isolasjon 0,40 0 0
0,223
50 0 0,167
0 50 0,174
50 50 0,138

Glava Murplate 32 eller tilsvarende.
Glava Proff 34 eller tilsvarende satt i trebindingsverk (48x48 mm) c/c 600 mm

 

Utførelse

Muring:
Leca Fasadeblokk mures med weber Murmørtel M5 i liggefuger. Murmørtelen legges kun på Leca delen av blokken. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfugene. Forblendingen armeres med Leca Fugearmering i hvert 2. skift. Leca Fasadeblokk Hjørne brukes i hjørner og mot åpninger. 
Til overdekninger over vindus- og døråpninger med lysåpning ≤ 2,5 m benyttes Leca Fasadebjelke. Dette er en prefabrikkert armert og isolert bjelke med lengde på 3,0 m. Som opplegg for forblendingen kan det brukes en langsgående konsoll av betong eller stål i kombinasjon med et glidesjikt. Alternativt kan benyttes murt eller støpt ringmur. Det anbefales å dele opp forblendingen med vertikale bevegelsesfuger for minimum hver 12 m, og 6 m fra et fastholdt hjørne.


Forankring:
Forblendingen forankres til bakenforliggende avstivende bindingsverk. Til forankring benyttes Leca Fasadeblokk Binder og BI-universalskinne som festes til bakvegg med tilpassede TI-skruer. Ved innboring av skruer brukes medfølgende BI-vinkler som monteres mellom skinnen og skruen. Leca Fasadeblokk Binder settes enkelt inn i BI-universalskinne, legges rundt Leca Fugearmering, trykkes ned og festes. Det tilbys en egen Forankring Multipakke til Leca Fasadeblokk som inneholder skinner, bindere, skruer, vinkler, etc. som er tilpasset bakvegg av treverk, betong og murverk. Ved bruk av Multipakken vil luftspalten mot bakkvegg bli 25-30 mm. Antall og plassering av skinner og bindere bestemmes ut i fra dimensjonerende vindkrefter.


Utvendig overflatebehandling:
Evt. oppretting gjøres dagen før pussing med weber Murmørtel M5. Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes Weber Fiberpuss system. Pussystemet bygges opp av 2 sjikt weber.base 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en sluttbehandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm. Første sjikt pusses 4-6 mm tykt. Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i sjiktet vått i vått. Det skal være 100 mm overlapp ved skjøter. Utvendige hjørner forsterkes med weber.therm 391 Hjørnelist. Etter 1-3 døgns herding påføres det andre sjiktet i 3-4 mm tykkelse. Pussen trenger minimum 14 dagers herding før sluttbehandling.


Sluttbehandlingen kan være:

Alternativ 1:
To strøk weber.ton 303 Silikatmaling som spes ut med 15 % weber.ton 301 Silikatgrunning i begge strøk. Slagregnutsatte vegger bør grunnes med ett strøk weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd 1:1 med vann før malingen påføres.

Alternativ 2:
Ett sjikt weber.pas Silikatpuss 1,5 mm kornstørrelse. Kornstørrelse 1 mm og 2 mm kan også leveres på bestilling. Veggen grunnes med weber.ton 303 Silikatmaling i samme farge før pussen påføres i tykkelse tilsvarende kornstørrelse.
Se www.weber-norge.no for mer informasjon om pussystemer
 

Please register your details first

Areas of interest