Sokkeletasje med tilleggsisolering

leca

 

Dette er en ytterveggløsning som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger. Løsningen er trygg og varig, og har solid bærekapasitet og god brannmotstand.  God løsning for sokkel-/ kjelleretasje til trehus.


Fordeler:

  • Enkel og rasjonell utførelse
  • Tåler fukt
  • Trygg kjeller-/ sokkelkonstruksjon

Generelt

Veggen tåler jordtrykk og er derfor egnet til bruk som kjeller eller sokkel. Med riktig utførelse blir dette en trygg og varig løsning nesten uten vedlikeholdsbehov.
Leca Blokker har en kapillærbrytende egenskap. Dette betyr at fukt ikke vil suges opp i materialet.

Utførelse

Veggen bygges opp av Leca Isoblokk 25 cm LSX byggesystem. Systemet består av blokker, murmørtel, armering og laftestrimmel. Veggen tilleggsisoleres innvendig for å oppnå ønsket isoleringsevne.


A: Leca Isoblokk LSX 25 cm
B: Leca Isoblokk Hjørne LSX 25 cm
C: Leca Iso U-blokk LSX 25 cm
D: Leca Laftestrimmel 90 mm
E: Leca Fugearmering
F: Leca U-blokkarmering
 
OVERFLATEBEHANDLING
Utvendig murverk over bakken anbefales pusset med Weber Fiberpussystem. Utvendig under bakken anbefales Weber Slemmemørtel og grunnmursplater. F.eks. Platon.

Utvendig overflatebehandling under bakken
G: Weber Grå Slemming 1. sjikt (ca. 4 kg/m2)
H: Weber Grå Slemming 2. sjikt (ca. 2 kg/m2)
I: Platon grunnmursplate med kantlist på toppen
 
Utvendig overflatebehandling over bakken
J: Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm)
K: Weber.therm 397 Armeringsnett
 

INNVENDIG TILLEGGSISOLERING
For å kunne tilfredsstille tekniske krav må veggen tilleggsisoleres. Med 75 mm innvendig isolering (Isolasjonsklasse 35) oppnås U-Verdi < 0,18 W/m2K. Komplett liste over veggens isoleringsevne finner du her (link til U-verdi tabell).


Dersom mindre enn halvparten av veggen er under bakkenivå kan det benyttes dampsperre av plast mellom isolasjon og innvendig kledning.


P: Poretetting
Q: Lekting (36x73 mm, c/c 600 mm)
R: Mineralull i isolasjonsklasse 35 (t = 75 mm)
S: Innvendig kledning (gipsplate, sponplate e.l.)

Please register your details first

Areas of interest