Brannvegg REI 240

 leca

 

Leca er et materiale med svært gode brannegenskaper, de fleste Leca vegger har en brannmotstand på REI 240. Foruten økt trygghet mot brann, vil murverk av Leca opprettholde mesteparten av sin bæreevne under brannen. Det er selvfølgelig vesentlig for sikkerheten.

Løsningsfordeler

  • Stor brannmotstand
  • Fukt- og råtesikker
  • Robust
  • Gode akustiske egenskaper

Generelt

Dette er en vegg med god bæreevne, fuktegenskaper og brannmotstand. Veggen er velegnet som bærende og ikkebærende innervegg der man ønsker en fuget/spekkmurt side med synlige blokkmønster som gir mulighet for god akustisk demping.

Spesifikasjoner

Vegg av spekkmurt Leca Finblokk med brannmotstand REI 240

Spekkmurt vegg består av:

Leca Finblokk, minimum 15 cm. 
Leca Finblokk U-blokk, minimum 15 cm. 
Leca Fugearmering 
Leca U-blokkarmering
Weber Murmørtel M5 i vannrette og loddrette fuger (spekkmuring) 
Weber B20 tørrbetong i U-blokkskift 

NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten bruk av Leca Finblokk 25 cm U-blokk

Nøkkeltall for vegger av Leca Finblokker

 

  Leca Finblokk 10 cm Leca Finblokk 15 cm Leca Finblokk 20 cm
U-verdi 1,60 W/m²K 1,20 W/m²K 0,90 W/m²K
Brannmotstand EI 120 REI 240 REI 240
Lydisolering (R) 41 db 44 db 46 db
Egenvekt 10 kg/stk/90kg/m² 13 kg/stk/120kg/m² 16 kg/stk/150kg/m²
Fasthet 4N/mm² 4N/mm² 4N/mm²
Densitet 770 kg/m³ 770 kg/m³ 770 kg/m³

U-verdiene er orienterende og angis for veggfelt med 10 skift.

  • U-verdiene er orienterende og angis for veggfelt med 10 skift. Det forutsettes gjennomsnittlig likevektsfukt i veggen på 4-6 vekt%
  • Trenger ikke poretettes for å oppnå brannmotstand
  • Forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger, og 10 mm puss på en side.

Utførelse

Muring
Veggen strengmures med Weber Murmørtel M5 murmørtel i både ligge- og stussfuger. Strengmuring forutsetter at mørtelarealet utgjør minst 2/3 av liggeflaten. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i minimum hvert 2. skift. Mørtelfugene komprimeres og fuges med egnet redskap under muring. Evt. kan tilbakeliggende (utkrassede) mørtelfuger spekkes med egen spekkemørtel etter muringen. 

Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokk-armering, og til utstøping benyttes Weber B20 tørrbetong. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over. vindus- og døråpninger. Antall U-blokkarmering bestemmes da ut i fra opptredende laster. Husk å mure med stussfuger i U-blokkskiftet. 

NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten U-blokkskift.

Overflatebehandling
Veggen kan pusses med ett sjikt Weber.base KC 50/50, tykkelse 5-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt Weber.base 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være 8-12 mm. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk Weber.ton 303 Silikatmaling. En spekkmurt vegg av Leca Finblokk (minimum 15 cm tykk) har en brannmotstand på REI 240 uten overflatebehandling

Hva er spekkmuring?
Blokker som er murt med mørtel både i vannrette og loddrette fuger. Fugene forsenkes normalt noe for å gi pene, markerte fuger.

 

leca

Please register your details first

Areas of interest