Lydvegg 60 dB

leca

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca® innervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.

 

Løsningsfordeler

  • Meget god lydisolasjon
  • Brannsikker
  • Fukt og råtesikker
  • Robust

Generelt

Lydvegg av dobbel Leca Blokk 15 cm


Dobbeltvegger omfatter murte innvendige vegger bestående av to murte vanger adskilt med et uisolert eller isolert hulrom. En slik Leca dobbeltvegg brukes primært for å oppnå meget god luftlydisolasjon.

Utførelse

LYDVEGG > 60 dB
For å oppnå mest mulig luftlydisolasjon, må vangene mures på adskilte fundamenter, og være frittstående og totalt adskilte uten trådbindere eller andre faste forbindelser.  Forbindes vangene med trådbindere eller et felles fundament, blir luftlydisolasjonen i praksis som en massiv vegg med tilsvarende flatevekt. Skal vangene forbindes til hverandre med trådbindere, skal antall og plassering av trådbindere dimensjoneres ut fra valgt type og opptredende påkjenning. Eventuelle tråder skal formes og anbringes slik at de får godt feste i begge vanger. Minste avstand mellom innmurte trådbindere og mørtelfugens ytre eller indre flate skal være 35 mm. Vangene skal mures med fulle fuger. 

For å oppnå tilfredsstillende luftlydtetthet pusses begge vangene på en side. Det skal sørges for at spillmørtel ikke faller ned i hulrommet. For dobbeltvegg med isolasjon skal spillmørtel fjernes fra den ene vangens bakside (hulromsiden), og isolasjonsplater monteres og fastholdes mot denne slik at det sikres full og varig kontakt mellom isolasjon og veggflate. Isolasjonen skal ikke komprimeres så hardt at veggen kan få skader på grunn av utpressing. Isolasjonen skal beskyttes mot mørtelsøl med f.eks. spillbord.

Please register your details first

Areas of interest