Lydvegg 55 dB

 

 

leca

 

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca® innervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.

Løsningsfordeler

  • God lydisolasjon
  • Høy brannsikkerhet
  • Fukt- og råtesikker
     

Generelt

Dette er en vegg med meget god bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Veggen er velegnet som bærende og ikke-bærende innervegg der det stilles strenge krav til lydisolasjon. Veggen murt i 250 mm tykkelse tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til luftlydisolasjon, klasse C (R’w ≥ 55 dB) i henhold til NS 8175, når utførelsen er som vist over. Det forutsettes i tillegg at tilslutningsdetaljer og knutepunkter er riktig prosjektert.

Spesifikasjoner

Innervegg av Leca® Lydblokk 25 cm med fulle ligge- og stussfuger og puss på begge sider.


Murt vegg 
A: Leca® Lydblokk murt i 25 cm tykkelse 
B: Leca® Fugearmering

Overflatebehandling på begge sider 
C: Grovpuss: Weber.base KC 50/50 (t = 8-12 mm) 
D: Sluttpuss: Weber.base 136 Tynnpuss (t = 2-3 mm) 
(evt. Weber.ton 303 Silikatmaling)
 

Utførelse

MURING
Veggen mures med Weber Murmørtel M5 med fulle ligge- og stussfuger. Veggen armeres med 2 stk. Leca® Fugearmering i minimum hvert 2. skift. Det er ikke behov for U-blokkskift på toppen i bærende vegger. Forøvrig anbefaler vi å lese kapittel 5 i Leca® Teknisk Håndbok der det er angitt en rekke viktige lyddetaljer og råd for lydteknisk prosjektering. OBS! Leca® Lydblokk er et produkt med dimensjoner 175 x 250 x 250 mm slik at veggtykkelse kan bli enten 250 mm eller 175 mm avhengig av hvordan blokkene settes.
 

OVERFLATEBEHANDLING
Begge sider på veggen pusses med ett sjikt Weber.base KC 50/50, tykkelse 8-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt Weber.base 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være min. 10 mm. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk Weber.ton 303 Silikatmaling. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønster er synlig på pussoverflaten.

 

Please register your details first

Areas of interest