20 cm murvegg

leca

 

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca innervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.


Løsningsfordeler

  • Rasjonell og rask utførelse
  • Robust og brannsikker
  • Fukt- og råtesikker
  • Krever lite vedlikehold

Generelt

Dette er en vegg med god bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Veggen er velegnet som bærende og ikke-bærende innervegg der man ønsker pussede overflater på begge sider.
 

Spesifikasjoner


MURT VEGG

A: Leca Basicblokk 20 cm
B: Leca Basic Hjørneblokk 20 cm
C: Leca Basic U-blokk 20 cm
D: weber Murmørtel M5
E: Leca Fugearmering / Leca Fugearmering 18 mm
F: weber B20 Tørrbetong
G: Leca U-blokkarmering
NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten bruk av Leca U-blokk.
Overflatebehandling på begge sider
H: Egnet puss eller weber Sparkel (kun innendørs)
 

Utførelse

MURING
Veggen strengmures med Weber Murmørtel M5 i liggefuger. Strengmuring forutsetter at mørtelarealet utgjør minst 2/3 av liggeflaten. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfuger. Evt. gap i stussfugen fylles med murmørtel før pussing. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i hvert 2. skift.


Dersom fundament eller underliggende gulv er av betong, anbefaler vi at veggen skilles fra underlaget med et kombinert glide- og tetningssjikt av tynnplater i syrefast, rustfritt eller korrosjonsbeskyttet og plastbelagt stål. Eventuelt kan man bruke 2 lag med egnet plastfolie som kan gli mot hverandre. Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokkarmering, og til utstøping benyttes Weber B20. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over vindus- og døråpninger. Antall U-blokkarmering bestemmes da ut i fra opptredende laster.
NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten U-blokkskift.


OVERFLATEBEHANDLING
Begge sider på veggen pusses med ett sjikt Weber.base KC 50/50, tykkelse 5 -12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt Weber.base 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være 8-12 mm. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønsteret er synlig på pussoverflaten. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk Weber.ton 303 Silikatmaling.

Please register your details first

Areas of interest