20 cm murvegg

leca

 

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca innervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.


Løsningsfordeler

  • Rasjonell og rask utførelse
  • Robust og brannsikker
  • Fukt- og råtesikker
  • Krever lite vedlikehold

Generelt

Dette er en vegg med god bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Veggen er velegnet som bærende og ikke-bærende innervegg der man ønsker pussede overflater på begge sider.
 

Spesifikasjoner


MURT VEGG

A: Leca Basicblokk 20 cm
B: Leca Basic Hjørneblokk 20 cm
C: Leca Basic U-blokk 20 cm
D: weber Murmørtel M5
E: Leca Fugearmering / Leca Fugearmering 18 mm
F: weber B20 Tørrbetong
G: Leca U-blokkarmering
NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten bruk av Leca U-blokk.
Overflatebehandling på begge sider
H: Egnet puss eller weber Sparkel (kun innendørs)
 

Utførelse

MURING
Veggen strengmures med Weber Murmørtel M5 i liggefuger. Strengmuring forutsetter at mørtelarealet utgjør minst 2/3 av liggeflaten. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfuger. Evt. gap i stussfugen fylles med murmørtel før pussing. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i hvert 2. skift.


Dersom fundament eller underliggende gulv er av betong, anbefaler vi at veggen skilles fra underlaget med et kombinert glide- og tetningssjikt av tynnplater i syrefast, rustfritt eller korrosjonsbeskyttet og plastbelagt stål. Eventuelt kan man bruke 2 lag med egnet plastfolie som kan gli mot hverandre. Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokkarmering, og til utstøping benyttes Weber B20. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over vindus- og døråpninger. Antall U-blokkarmering bestemmes da ut i fra opptredende laster.
NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten U-blokkskift.


OVERFLATEBEHANDLING
Begge sider på veggen pusses med ett sjikt Weber.base KC 50/50, tykkelse 5 -12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt Weber.base 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være 8-12 mm. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønsteret er synlig på pussoverflaten. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk Weber.ton 303 Silikatmaling.