15 cm murvegg Leca® Basic

  leca

 

15 CM MURVEGG LECA® BASIC


En murvegg av Leca® Basic 15 cm er en robust og rask løsning. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles - for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige oppbygninger av veggen.


Løsningsfordeler

 

  • Rasjonell og rask utførelse
  • Robust og brannsikker
  • Fukt- og råtesikker
  • Krever lite vedlikehold

Generelt

Leca Basic er den nye allrounderen, og kan brukes til nesten alt
Velegnet for de fleste formal både stort som smatt, til yttervegger i uisolerte bygg, brannvegger, til garasjer, uthus, hagemurer og mye mer. Og altså: Til bærende og ikke-bærende vegger. På de fleste områdene der du tidligere har brukt den klassiske Lecablokken vil den nye blokken med Leca Lock gjøre jobben enda enklere og raskere.

Spesifikasjoner

 

Brannklasse REI 240 [A 240] Forutsetter pussing eller slemming til full lufttetthet på minst én side.
Luftlydisolasjon 42 R´W dB Lydverdiene forutsetter delt tynnfugemurt liggefuge, stussfuger satt “knas” sammen og to-sidig puss (5+5 mm) til full lufttetthet. Lydverdiene er inkludert et normalt flanketransmisjonstap på 3 dB.
Egenlast 120 kg/m2 Egenlast er oppgitt for ferdig upusset strengmurt vegg.
U-verdi 1,2 W/m2K U-verdier er orienterende og angis for veggfelt med 10 skift. Det forutsettes gjennomsnittlig likevektsfukt i veggen på 4-6 vekt- %

 

Utførelse

Muring
Leca® Basic blokkene er tilpasset muring med mørtelkasse og weber Murmørtel M5. Mørtelkassen sikrer jevn fugehøyde og minimerer mørtelforbruket. Utførelsen går også raskere sammenlignet med tradisjonell muring. Leca® Basic blokker har armeringsspor i topp som forenkler armeringsarbeidet. Leca® fugearmering 18 mm benyttes i begge armeringsspor i annenhver fuge. I hjørner og åpne ender benyttes Leca® Basic Hjørneblokker, disse sikrer gjennomgående armering i hjørner.


Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokkarmering, og til utstøping benyttes weber Tørrbetong B20. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over vindus- og døråpninger. Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten U-blokkskift.


Overflatebehandling
I utgangspunktet har man stor frihet til å velge overflatebehandling og uttrykk. Ønskede egenskaper påvirkes også av overflatebehandlingen.


Utendørs: 
Her anbefales weber Fiberpuss system.


Innendørs: 
Avhengig av hvilke egenskaper veggen skal ivareta og hvilken estetisk funksjon som er ønsket finnes det flere valg. Se her for valg av overflatebehandling.

Please register your details first

Areas of interest