Leca Venti pipe kalkulator

Beregningsgrunnlag veggareal
Leca Venti Pipe - Ettløps/toløps
Monteringsmetode ytterelement
Leca Venti Pipe - Total pipehøyde
m
Antall meter slemming
m
Antall meter pussbehandling
m
Innerrør med røykinnføring(T-rør)
stk
Forlenger for heltekkende pipebeslag
Heltekkende pipebeslag
Pipebeslag. Tilpasset krumme takstein eller flatt belegg


Ettløps/toløps

Leca Venti Pipe leveres som både ett- og toløps.

 

Monteringsmetode

Ytterelementene kan monteres med murmørtel eller ildfast masse.

 

Total pipehøyde

Pipens høyde målt fra underkant av første ytterelement til overkant av øverste ytterelement.
Se prinsippskisse for beregning av riktig høyde.

 

Antall meter slemming

Beregner mengde slemming på pipens 4 sider i angitt lengde. Anbefalt over tak.

 

Antall meter pussbehandling

Under tak kan pipen overflatebehandler med sparkel eller puss. Programmet beregner
pussmørtel på pipens fire sider i angitt lengde.

Leca Venti pipe

Leca Venti Pipe er et lukket system for vedfyring. Leca Venti Pipe sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner også ildstedet med frisk luft til forbrenningen. Pipa fåes med både ett og to løp.

 

A. Pipeelement

B. Innerrør

C. Sotluke

D. Sotlukeelement

E. Sokkelelement

F. T-rør

G. Tilluftskanal for forbrenningsluft

H. Steinull

I. Røykrør

J. Pipebeslag

K. Toppbeslag

L. Pipehatt

 

Løsningsfordeler:

 

  • Pipe med egen tilluftskanal
  • Pipe med isolert innerør for optimal trekk
  • Tett overflate for å sikre tetthetskravet i nye boliger.