Leca Isoblokk 35 cm kalkulator

Beregningsgrunnlag veggareal
Veggtype
Vegglengde
m
Vegghøyde
m
Fundament med Såleblokk
U-Blokk i øverste skift
Antall hjørner
stk


Beregningsgrunnlag lysåpninger
Bredde (m)
Høyde (m)
Antall (stk)
V1


Veggtype

Yttervegg er vegger uten tilbakefylling(jordtrykk).

Grunnmur(sokkel/kjeller) er vegger med tilbakefylling.

 

Vegglengde: 

Veggens omkrets i meter.

 

Vegghøyde:

Normal skifthøyde for grunnmur er 21 cm.

Normal skifthøyde for yttervegg uten jordtrykk er 20 cm.

 

Hjørner:

Antall løpemeter hjørner totalt. Benyttes for å beregne

antall Multicut blokker.

 

Lysåpninger

Ved lysåpninger inntil 2,5 m velger programmet tilhørende overdekningsbjelke. Valget kan overstyres i lysåpningstabellen.

 

U-Blokker

Beregner ett Iso U-Blokk skift øverst i murverket.

Leca Isoblokk 35

A. Leca Isoblokk 35 cm

B. Leca Isoblokk 35 cm Multicut

C. Leca Fugearmering

D. Overflatebehandling tilpasses veggens tiltenkte bruksområde


I tillegg består systemet av følgende produkter som ikke er avbildet. Dem finner du mer informasjon om i monteringsanvisningen.

 

E. Leca Isoblokk 35 cm U-blokk

F. Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm

G. Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk

H. Leca Murverksarmering

I.  Leca U-blokkarmering

J. Leca Sikksakk-armering

K. Leca Laftestrimmel

 

Produktfordeler:

Byggesystemet Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,137 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10 med god margin. Leca Isoblokk 35 cm har Lecas eget not og fjær system, Leca Lock og produseres med Leca LSX som gir lettere og sterkere blokker. System Leca Isoblokk 35 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

 

 

  • Optimal varmeisolasjon
  • Robust, brannsikker og vedlikeholdsvennlig
  • Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken
  • Sunt innemiljø

Please register your details first

Areas of interest