Leca Isoblokk 30 cm kalkulator

Beregningsgrunnlag veggareal
Veggtype
Vegglengde
m
Vegghøyde
m
Fundament med Såleblokk
U-Blokk i øverste skift
Antall hjørner
stk


Beregningsgrunnlag lysåpninger
Bredde (m)
Høyde (m)
Antall (stk)
V1


Veggtype:

Yttervegg er vegger uten tilbakefylling(jordtrykk).

Grunnmur(sokkel/kjeller) er vegger med tilbakefylling.

 

Vegglengde: 

Veggens omkrets i meter.

 

Vegghøyde:

Normal skifthøyde for grunnmur er 21 cm.

Normal skifthøyde for yttervegg uten jordtrykk er 20 cm.

 

Hjørner:

Antall løpemeter hjørner totalt. Benyttes for å beregne antall Multicut blokker.

 

Lysåpninger:

Ved lysåpninger inntil 1,5 m velger programmet overdekningsbjelke. Valget kan overstyres i lysåpningstabellen. NB! Isolasjonsbiten i overdekningen må byttes til bredde 10 cm.

 

U-Blokker i øverste skift:

Beregner ett Iso U-Blokk skift øverst i murverket.

30 cm U-blokk armeres med kamstål.

Leca Isoblokk 30

A. Leca Isoblokk 30 cm

B. Leca Isoblokk 30 cm Multicut

C. Leca Fugearmering

D. Overflatebehandling tilpasses veggens tiltenkte bruksområde

 

I tillegg består systemet av følgende produkter som ikke er avbildet. Dem finner du mer informasjon om i monteringsanvisningen.

 

E. Leca Isoblokk 30 cm U-blokk

F. Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm

G. Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk

H. Leca Murverksarmering

I.  Leca U-blokkarmering

J. Leca Sikksakk-armering

K. Leca Laftestrimmel

 

Produktfordeler:

 

Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,187 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

 

  • Enkel utførelse
  • Robust og vedlikeholdsvennlig
  • Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken
  • Sunt innemiljø

Please register your details first

Areas of interest