Leca Fasadeblokk kalkulator

Beregningsgrunnlag veggareal
Vegghøyde
m
Vegglengde
m
Antall hjørner
stk
Bakvegg type


Beregningsgrunnlag lysåpninger
Bredde (m)
Høyde (m)
Antall
V1
Stk


Vegghøyde

Bruk total vegghøyde. Normal skifthøyde for fasadeblokk er 26 cm. 10 skift tilsvarer 2,6 m.

 

Vegglengde

Veggens omkrets i meter.

 

Hjørner

Antall hjørner totalt. Benyttes for å beregne hjørneblokker.

 

Lysåpninger

Maksimal bredde på lysåpning er 2,5 m. Verdiene benyttes til å beregne antall overdekningsbjelker og antall hjørneblokker inn mot vertikale smyg.

Leca fasadeblokk

Murt forblending av Leca Fasadeblokk:

 

A. Leca Fasadeblokk

B. Leca Fasadeblokk Hjørne

C. Leca Fugearmering

D. BI-Universalskinne

E. Leca Fasadeblokk BI-binder

 

Bakenforliggende vegg

 

F. Vindsperre

G. Trebindingsverk

H. Mineralull

I. Dampsperre

J. Innvendig kledning

 

Utvendig overflatebehandling

 

K. Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt

L. Weber.therm 397 Armeringsnett

M. Weber.therm 391 Hjørnelist

N. Weber.base 261 Fiberpuss 2. sjikt

O. Sluttbehandling


 

Leca Fasadeblokk gir en murt forblending med isolasjon både på nybygg og til rehabilitering, både innvendig og utvendig.

Produktfordeler:

  • God brannmotstand
  • God pussbærer
  • Motstandsdyktig mot fukt, sopp og råte

 

Brukes til forblending av fasader både i nybygg og til rehab, i høyde opp til 4 etasjer. Fasadeblokken brukes også til innvendig etterisolering. Leca Fasadeblokk er svært fuktsikker med 2-trinns tetting mot fukt: Både selve pussen samt luftspalten bak utgjør en fuktsikring. Fasaden er meget solid mot mekaniske påkjenninger (”slag og spark”).

 

Leca Fasadeblokk benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Forblending av fasader i nybygg i høyde opptil 4 etasjer
  • Forblending av fasader ved rehabilitering i høyde opptil 4 etasjer
  • Innvendig etterisolering
  • Kombinasjon med andre løsninger, for eksempel forblending av nederste etasje i bygninger med puss på EPS eller Mineralull fra 2. etasje og oppover.
Leca forankring fasadeblokk

Please register your details first

Areas of interest