Effektiv rensing av tungmetall

Rensing av tungmetall

Filtralite® HMR har 40 ganger så stor sorpsjonskapasitet som vanlig Filtralite®

Svært effektivt for fjerning av tungmetaller

Fint nok til å fange opp de minste partiklene og løste stoffer, men robust nok til å tåle tilbakespyling – denne kombinasjonen gjør at Filtralite® HMR stiller seg i en særklasse når det kommer til vannrensing. Basert på en helt ny metode for fremstilling av filtermateriale, vil dette unike produktet redusere belastningen på miljøet betraktelig.

Det å produsere Leca® er omtrent som å poppe popcorn av leire. Når leiren når en viss temperatur, vil den ekspandere siden det oppstår en smelting samtidig som man får en eksplosjonskraft innenfra. På innsiden dukker det opp små porer og tynne vegger av smeltet og sintret leire, et keramisk materiale vi kaller svart glass. Slik får vi Leca®, som er utgangspunktet for Filtralite®.

Nå har vi derimot oppdaget en ny metode, som gjør vannrensingen enda mer effektiv. Ved å fremstille Lecaen på en litt annen måte, har vi kommet frem til et helt unikt filtermateriale, ulikt noe annet som finnes på markedet i dag.

Filtralite® HMR

Det var Geir Norden, Senior R&D Manager i Leca International, som oppdaget at det er mulig å stoppe temperaturen tidligere i prosessen. Med en spesiell type leire, kan vi unngå at leirmineralstrukturen kollapser, og vi klarer derfor å lage et korn ved en lavere temperatur. Dette kornet har betydelig større overflate enn den tradisjonelle ekspanderte leiren. Dette vil i seg selv øke bindingskapasiteten siden sorpsjonskapasitet er lineær med total overflate, men i tillegg gir spesialleiren tilleggsegenskaper som ionebyttekapasitet. Vi kaller dette filtermaterialet Filtralite® HMR – der HMR står for Heavy Metal Removal.

Fanger opp suspenderte tungmetaller

Drikkevann, veiavløp, gruvedrift – Filtralite® HMR kan brukes alle steder der man trenger vannrensing. I Norge i dag er det krav om at alt avløpsvann skal renses, men den eksisterende teknologien har til nå satt noen begrensninger for hvor rent vannet faktisk kan bli. Selv etter å ha gjennomgått en sedimenteringsprosess, vil det vannet som kommer ut trenge en ytterligere rens, for å fange opp tungmetaller som er suspendert i vannet. Det er her Filtralite® HMR har vist seg å være svært effektivt.

- Filtralite® HMR kan rense opp til 99 % under optimale forhold og vil vare lenge, forteller Geir Norden. 

Gjenbruker samme filter opptil 500 ganger

Det finnes andre produkter på markedet som har noe av den samme funksjonen, som for eksempel aktivt kull. Aktivt kull har eksistert i et århundre og kommer i flere varianter. Det er derimot langt dyrere enn Filtralite® HMR, i tillegg til at HMR har en beviselig høyere sorpsjonskapasitet på kationer, deriblant tungmetaller.

Rensing av tungmetall

Filtralite® HMR tåler også gjentatte tilbakespylinger, og varer derfor lengre enn et filter av aktivt kull. Faktisk kan gjentatt tilbakespyling regenere HMR-filteret, noe Skild AS oppdaget ved å, som de selv sier det, gjøre noe man egentlig ikke skal. De testet ut en ny form for tilbakespyling, som skulle vise seg svært effektiv på krom og andre tungmetaller.

Etter 1,5 år med testing kan Daglig leder i Skild AS, Kjell Rune Heia, fortelle at de er i stand til å gjenbruke det samme filtermaterialet 4-500 ganger.

- Levetiden gjør Filtralite® HMR unikt. Det har mye lengre levetid enn aktiv kull, sier Heia. - Ved å kombinere Filtralite® HMR med våre egne systemer kan vi fjerne partikulære og oppløste tungmetaller på en måte som ikke har vært gjort tidligere. Nå har vi løsninger som møter kravene der ute.


Filtralite® HMR er fint nok til å fange opp de minste partiklene, men robust nok til å tåle et stort antall tilbakespylinger. Disse egenskapene gjør filtermaterialet spesielt godt egnet til å fange opp suspenderte tungmetaller, og vil ha stor betydning for miljøet.

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Rensing av tungmetall
Samarbeid: Skild AS
Produkt: Filtralite® HMR

Please register your details first

Areas of interest