Isolasjon

Leca er i seg selv et isolerende bygningsmateriale. Teknisk forskrift stiller krav til isolasjon i bygninger. Leca Blokker leveres i et stort antall forskjellige varianter med forskjellige egenskaper. Både med og uten isolasjonssjikt i midten. Isolasjonssjiktet i Leca Isoblokk har en isoleringsevne som overgår konvensjonelle isolasjonsmaterialer.Leca Isolasjon

I tabellen under finner du U-verdier for forskjellige sammensetninger av vegger med Leca Isoblokk og Leca Basicblokk.

Pr. 01.01.2016 er kravet til isolasjon til yttervegg U-verdi 0,18 W/m2K (minstekrav 0,22 W/m2K). Utfyllende informasjon om krav til isolasjon og varmetap finner du i Teknisk forskrift og tilhørende veiledning fra DIBK

Leca Isoblokk LSX 35 cm;
murt med Leca laftestrimmel 140 mm mellom delte mørtelfuger

Evt. tilleggsisolering 1)

U-verdi for vegg (W/m2K)

Leca Isoblokk LSX 35 cm

Uten tilleggsisolering

0,146

50 mm mineralull *

0,123

75 mm mineralull *

0,114

100 mm mineralull *

0,107

50 +100 mm mineralull **

0,093

100 +100 mm mineralull **

0,082

Leca Isoblokk LSX 30 cm;
murt med Leca laftestrimmel 90 mm mellom delte mørtelfuger

Evt. tilleggsisolering

Uten U-blokk

Med U-blokk 2)

Leca Isoblokk LSX 30 cm

Uten tilleggsisolering

0,160

0,202

50 mm mineralull *

0,133

0,160

75 mm mineralull *

0,123

0,146

100 mm mineralull *

0,114

0,134

50 +100 mm mineralull **

0,098

0,112

100 +100 mm mineralull **

0,086

0,097

Leca Isoblokk LSX 25 cm;
murt med Leca laftestrimmel 90 mm mellom delte mørtelfuger

Evt. tilleggsisolering

Uten U-blokk

Med U-blokk 2)

Leca Isoblokk LSX 25 cm

Uten tilleggsisolering

0,228

0,267

50 mm mineralull *

0,176

0,199

75 mm mineralull *

0,159

0,177

100 mm mineralull *

0,145

0,160

50 +100 mm mineralull **

0,120

0,130

100 +100 mm mineralull **

0,102

0,110

Leca Basicblokk LSX 25 cm

Evt. tilleggsisolering

Uten U-blokk

Med U-blokk 3)

Leca Basicblokk LSX 25 cm

Uten tilleggsisolering

0,500

0,550

50 mm mineralull *

0,305

0,323

75 mm mineralull *

0,257

0,270

100 mm mineralull *

0,222

0,232

50 +100 mm mineralull **

0,168

0,174

100 +100 mm mineralull **

0,136

0,139

1)   Tilleggsisolering med deklarert varmekonduktivitet 0,035 W/m2K

2)   U-verdi for veggfelt med 10 skift, inkl. ett Iso U-blokkskift (10 % av veggarealet). 

3)   U-verdi for veggfelt med 10 skift, inkl. ett U-blokkskift (10 % av veggarealet). 

*)   Tilleggsisoleringen i bindingsverk 36 x 48/73/98 mm c/c 600 mm og platekledning

**)  Tilleggsisoleringen 50/100 mm kontinuerlig mellom murvegg og bindingsverk + i bindingsverk 36x98 mm
      c/c 600 mm og platekledning.